English Estonian
Avaldatud: 2022-03-10 08:00:00 CET
Enefit Green
Börsiteade

Enefit Greeni tootmisandmed – veebruar 2022

Enefit Green tootis veebruaris 2022 136,9 GWh elektrienergiat ehk 56,0% võrra rohkem eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Tootmistulemust mõjutas enim 67,3% tuuleenergia toodangu kasv Eesti ja Leedu tuuleparkides, milleks lõid eeldused veebruaris valitsenud head tuuleolud. Kuu keskmine mõõdetud tuulekiirus Eesti ja Leedu tuuleparkides oli vastavalt 7,9 m/s ja 8,4 m/s (veebruaris 2021 mõõdetud keskmised tuulekiirused olid vastavalt 6,3 m/s ja 6,3 m/s).

Soojusenergia kahanes veebruaris 2022 aastataguse perioodiga võrreldes 5,6% võrra 54,9 GWh-ni.

Pelletitoodang kasvas veebruaris 2022 aastataguse perioodiga võrreldes 16,3% võrra 11,5 tuhande tonnini.


  Veebruar 2022 Veebruar 2021Muutus, %
Elektrienergia toodang riikide kaupa, MWh   
Eesti79 94751 89254,1%
Leedu52 62031 41867,5%
Läti3 4433 595-4,2%
Poola8447995,6%
Kokku136 85487 70456,0%
    
Elektrienergia toodang segmentide kaupa, MWh   
Tuul119 68671 51967,3%
Koostootmine15 93715 2474,5%
Päike1 13186730,4%
Muud1007140,8%
Kokku136 85487 70456,0%
    
Soojusenergia, MWh54 88558 160-5,6%
    
Pelletid, tuh t11,59,916,3%


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttel on Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas kokku 22 tuuleparki, 38 päikeseelektrijaama, 4 koostootmisjaama, pelletitehas ja hüdroelektrijaam. 2021 aastalõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektri tootmise koguvõimsus 456 MW ning soojuse tootmise koguvõimsus 81 MW. 2021. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1193 GWh elektrienergiat ja 618 GWh soojusenergiat.