English Estonian
Avaldatud: 2022-05-04 11:00:00 CEST
Merko Ehitus
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

4. mail 2022. aastal peetud ASi Merko Ehitus aktsionäride korraline üldkoosolek otsustas:

1. 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Otsustati kinnitada ASi Merko Ehitus 2021. aasta majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise otsustamine
Otsustati:
(i) kinnitada 2021. aasta majandusaasta puhaskasum 29 140 326 eurot;
(ii) maksta eelnevate perioodide puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku 17 700 000 eurot, mis on 1,00 euro ühe aktsia kohta;
- õigus dividendidele on 6. juunil 2022. aastal arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ASi Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;
- eelnevast tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 3. juuni 2022. aastal; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2021. aasta majandusaasta eest;
- dividendid makstakse aktsionäridele välja 17. juunil 2022. aastal, kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;
(iii) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.

3. Nõukogu liikme valimine
Otsustati:
(i) kinnitada kuni 06.05.2023 nõukogu liikmete arvuks 4 (neli);
(ii) valida nõukogu liikmeks Kristina Siimar, ametiajaga alates 06. mai 2022 kuni 6. mai 2025 (kaasa arvatud), s.o kolmeks aastaks

4. AS Merko Ehitus juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete heakskiitmine
Otsustati kiita heaks „AS Merko Ehitus juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted ja kontrolli protseduur“.

Andres Trink
Juhatuse esimees
AS Merko Ehitus
+372 650 1250
andres.trink@merko.ee

AS Merko Ehitus (group.merko.ee) kontserni ettevõtted arendavad kinnisvara ning ehitavad hooneid ja infrastruktuuri. Loome paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis, Leedus ja Norras. 2021. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 670 inimesele ning ettevõtte 2021. aasta müügitulu oli 339 miljonit eurot.