Publicēts: 2021-09-14 12:18:56 CEST
DelfinGroup
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

DelfinGroup saņem Latvijas Korporatīvās pārvaldības balvu par vissekmīgāk īstenoto padomes atlasi

Latvijas finanšu koncerns AS DelfinGroup par ilgstošu labas korporatīvās pārvaldības prakses īstenošanu uzņēmumā ir saņēmis Latvijas Korporatīvās pārvaldības balvu 2021. Korporatīvās pārvaldības balvas Latvijā tiek piešķirtas pirmo reizi un ar tām tiek apbalvoti vislabāk pārvaldītie Latvijas uzņēmumi, to organizē Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome (FPKP). DelfinGroup korporatīvās pārvaldības balvu saņēma nominācijā par vissekmīgāk īstenoto padomes atlasi. 

AS DelfinGroup padome tika izraudzīta starptautiskā konkursā, kurā piedalījās 45 pretendenti no septiņām valstīm. 2021. gada 30. martā par jaunajiem padomes locekļiem tika apstiprināti finanšu, korporatīvās pārvaldības un fintech nozares eksperti Gatis Kokins, Edgars Voļskis, Mārtiņš Bičevskis un Jānis Pizičs. Darbu padomē turpināja padomes priekšsēdētājs Agris Evertovskis. Atbilstoši Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksam, vairākums jeb trīs no pieciem uzņēmuma padomes locekļiem ir neatkarīgi padomes locekļi.   

AS DelfinGroup padomes priekšsēdētājs un akcionārs Agris Evertovskis: “Laba korporatīvā pārvaldība ir būtisks nosacījums ilgtspējīgai uzņēmuma attīstībai, jo tā palielina uzņēmuma ilgtermiņa vērtību un noturību krīzes situācijās. Uzskatu, ka katrs labi pārvaldīts uzņēmums sniedz pievienoto vērtību ne tikai visiem akcionāriem, bet arī sabiedrībai un valsts tautsaimniecībai kopumā. Laba pārvaldība paredz organizēt uzņēmuma darbību un stratēģiju, izvērtējot visu iesaistīto pušu intereses un ļoti nopietni ņemot vērā arī ilgtspējas aspektu. Korporatīvās pārvaldības balva ir apliecinājums, ka esam uz pareizā ceļa un varam kalpot kā piemērs citiem Latvijas uzņēmumiem, veidojot korporatīvo pārvaldību atbilstoši labākajai pasaules praksei un standartiem.” 

Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents Andris Grafs: “Lai sasniegtu labus rezultātus, nepietiek tikai ar apņemšanos būt labi pārvaldītam uzņēmumam. AS DelfinGroup ir piemērs tam, ka pēc apņemšanās seko arī konkrēta rīcība korporatīvās pārvaldības stiprināšanā. Īstenojot padomes atlasi atklātā un caurskatāmā procesā, kā arī nodrošinot, ka vairākums no padomes locekļiem ir neatkarīgi, tas ļāva uzņēmumam ievēlēt kompetentu un pieredzējušu padomi. Tādējādi AS DelfinGroup ir kļuvis par piemēru citiem privātā kapitāla uzņēmumiem. Es ceru, ka, iedvesmojoties no šī piemēra, arvien biežāk privātā sektora uzņēmumu akcionāri neatkarīgus padomes locekļus atlasīs tieši šādā veidā.” 

DelfinGroup korporatīvu pārvaldību īsteno valde, kurā darbojas trīs valdes locekļi. Viņi vienlaikus ir arī uzņēmuma mazākuma akcionāri, kuriem kopā pieder 3,5% uzņēmuma akcijas. DelfinGroup valdi, stratēģisko vadību un risku pārvaldību uzrauga profesionāla padome. 

DelfinGroup ir viens no retajiem Baltijas uzņēmumiem, kam ir sagatavots vides, sociālās un korporatīvās pārvaldības (ESG) pārskats par 2020. gadu un ietver daudzpusīgus ilgtspējīgas korporatīvās pārvaldības aspektus. DelfinGroup biznesa modelis ir veidots rūpējoties par apkārtējo vidi, apvienojot zaļo domāšanu un ekonomisko izdevīgumu. Uzņēmuma lombardu tīkls visā valsts teritorijā iedzīvina aprites ekonomikas pamatprincipus un veicina preču dzīves cikla pagarināšanu - lietotās mantas tiek pārbaudītas un sagatavotas turpmākai pārdošanai filiālēs, kā arī internetā. Uzņēmuma rūpes par vidi apliecina arī ISO vadības kvalitātes (9001) un energopārvaldības (50001) sistēmas sertifikāti. Savukārt uzņēmuma finanšu pakalpojumi veicina iekļaujošākas sabiedrības veidošanos, nodrošinot modernu finanšu pakalpojumu pieejamību dažādām sabiedrības grupām visā Latvijas teritorijā. Cita starpā DelfinGroup veicina finanšu pakalpojumu pieejamību tādām mazāk aizsargātām sabiedrības grupām kā, piemēram, senioriem un lauku reģionu iedzīvotājiem. Uzņēmuma sociālās atbildības vadlīnijas paredz sniegt atbalstu organizācijām, kas veicina sabiedrības attīstību, veicina iekļaušanu, dažādību un izaugsmi. DelfinGroup finanšu pakalpojumi dažādām sabiedrības grupām ir pieejami gan klātienē vairāk nekā 90 filiālēs visā Latvijas teritorijā, gan arī tiešsaistē.  

AS DefinGroup šī gada martā paziņoja par plāniem 2021. gada otrajā pusē veikt akciju sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO) Nasdaq Riga biržās Baltijas Oficiālajā sarakstā. Piedāvājums būs paredzēts privātajiem investoriem Latvijā, Igaunijā un Lietuvā, kā arī institucionālajiem investoriem no Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm. DelfinGroup IPO procesa finanšu konsultanti ir LHV banka un zvērinātu advokātu birojs Eversheds Sutherland Bitāns. Plašāk par plānoto IPO iespējams uzzināt uzņēmuma mājaslapā: https://www.delfingroup.lv/invest.   

Par DelfinGroup 

AS DelfinGroup ir licencēts uz tehnoloģijām balstīts finanšu nozares koncerns, kas dibināts 2009. gadā un strādā ar zīmoliem Banknote un VIZIA. Uzņēmums pastāvīgi attīsta un piedāvā patēriņa, senioru, nomaksas, lombarda aizdevumus un lietotu un mazlietotu preču tirdzniecību vairāk nekā 90 filiālēs visā Latvijā, kā arī tiešsaistē. AS DelfinGroup vairāk nekā 250 profesionāļu komanda vidēji mēnesī izsniedz 35 tūkstošus aizdevumu. Uzņēmuma kopējais reģistrēto klientu skaits pārsniedz 400 000. DelfinGroup ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas dalībniece un ir saņēmusi Valsts ieņēmumu dienesta sadarbības programmas Zelta līmeņa statusu. AS DelfinGroup kopš 2014. gada ir pazīstama Nasdaq Riga biržā kā obligāciju emitents. Uzņēmums veic regulāru ikceturkšņa dividenžu izmaksu. 2020. gadā uzņēmuma kredītportfelis sasniedza 34,6 miljonus eiro, EBITDA bija 9,3 miljoni eiro un peļņa pirms nodokļiem sasniedza 4,65 miljonus eiro. Uzņēmuma ilgtspējas pamatā ir fokuss uz korporatīvo pārvaldību, fintech inovācijām, atbildīgu aizdevumu izsniegšanu, finanšu iekļaušanu un aprites ekonomikas veicināšanu. Uzņēmums strādā ar peļņu katru gadu kopš 2010. gada. 

Par Korporatīvās pārvaldības balvu 2021 

Latvijas Korporatīvās pārvaldības balva iedibināta, lai izceltu Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksa praktiskas ieviešanas labās prakses piemērus uzņēmumos un sniegtu publisku pozitīvu novērtējumu. Šogad Latvijas Korporatīvās pārvaldības balva tiek pasniegta trīs nominācijās: “Sekmīgākā pieredze korporatīvās kultūras veidošanā”, “Sekmīgākā padomes atlase” un “Sekmīgākā akcionāru iesaiste digitālajā formātā”. Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksu izstrādāja Tieslietu ministrijas izveidotā Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome. No 2021. gada kodekss ir piemērojams ikvienam Latvijas uzņēmumam, ar mērķi uzlabot darbības efektivitāti un panākt ilgtermiņa vērtības pieaugumu. Kodeksā ietvertie principi apkopo labāko starptautisko praksi, Latvijas Republikas normatīvajos aktos uzņēmumiem izvirzītās prasības, kā arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ieteikumus uzņēmumu korporatīvajai pārvaldībai. 

 

         Papildu informācija:
         
         Kristaps Bergmanis,
         AS DelfinGroup valdes loceklis
         Tālr.: +371 26189988
         Whatsapp: +371 26189988
         E-pasts: kristaps.bergmanis@delfingroup.lv