Paskelbta: 2013-10-18 15:34:48 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB "Finasta Asset Management" 2013 m. spalio 17 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2013-10-18 15:34 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB "Finasta Asset Management" valdomų fondų 2013 m. spalio 17 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
Finasta New Europe TOP20 Subfund 28,0346 145,6988 0 443913,1687
Finasta Russia TOP20 Subfund 25,4168 58,7407 0 150396,6105
Finasta Emerging Europe Bond Subfund 34,3445 128,3993 0 304121,4574
Finasta Baltic Fund 25,5841 13,267225 0 90999,911468

 

         UAB "Finasta Asset Management"
         Tel. 1813