English Lithuanian
Paskelbta: 2017-07-17 17:28:04 CEST
Nasdaq Vilnius
Įtraukimas į sąrašus

UAB “Lietuvos energija” obligacijos bus įtrauktos į Baltijos Skolos vertybinių popierių sąrašą

Vilnius, Lietuva, 2017-07-17 17:28 CEST -- 2017 m. liepos 17 d. AB Nasdaq Vilnius priėmė sprendimą įtraukti UAB "Lietuvos energija" obligacijas į Skolos vertybinių popierių sąrašą bendrovės prašymu 2017 m. liepos 19 d.

Papildoma informacija:

 

Bendrovės pavadinimas UAB “Lietuvos energija”
Bendrovės trumpinys LEGR
ISIN kodas XS1646530565
Emisijos galiojimo pradžia 2017-07-14
Išpirkimo diena 2027-07-14
Bendra nominali emisijos vertė 300 000 000 EUR
Pavedimų knygos trumpinys LEGR020027A

 

Obligacijų emisija išleista UAB "Lietuvos energija" bazinio prospekto dėl iki 1 mlrd. eurų vidutinės trukmės ne nuosavybės vertybinių popierių programos (angl. the base prospectus of "Lietuvos energija", UAB for the issuance of non-equity securities up to EUR 1,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme) pagrindu.

Bazinį prospektą galima rasti čia.
 

Pagal Bazinį prospektą parengtos galutinės emisijos sąlygos (anglų kalba) pateiktos priede (angl. Final Terms).

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+370 5 253 1459

www.nasdaqbaltic.com

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.


Final terms.pdf