Publicēts: 2018-04-10 09:57:21 CEST
Likvidējamā ABLV Bank, AS
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

Galvenie operatīvie finanšu rādītāji

Riga, Latvia, 2018-04-10 09:57 CEST -- Turpinot nodrošināt caurspīdīgu likvidācijas procesu, ABLV banka publicē 1.ceturkšņa finanšu informāciju.  

Būtiskākie finanšu rādītāji:  

  • 2018. gada 31. martā bankas aktīvu apjoms bija EUR 2,44 miljardi, noguldījumu apjoms bija EUR 1,63 miljardi, bet kredītportfelis — EUR 897,6 miljoni.
  • Bankas peļņa 2018. gada 1. ceturksnī bija EUR 2,5 miljoni. 
  • Bankas kapitāls un rezerves — EUR 350,4 miljoni.   
  • Bankas kapitāla pietiekamības līmenis 2018. gada 31. martā bija gandrīz divas reizes lielāks nekā regulatīvā prasība: Bankas kapitāla pietiekamība bija 21,33% (regulatīvais minimums 11,5%), bet likviditātes rādītājs gandrīz trīs reizes augstāks nekā regulatīvā prasība: 84,21% (regulatīvais minimums 30%). 

         Artūrs Eglītis
         ABLV grupas komunikācijas vadītājs
         ABLV Bank, AS
         Tel.: +371 6700 2454
         e-mail: arturs.eglitis@ablv.com


ABLV_ 1Q2018_Lat.pdf