English
Published: 2019-10-18 15:39:33 CEST
Kapitalforeningen Accunia Invest
Other information disclosed according to the rules of the Exchange

Repeat: Udlodning af aconto-udbytter

Bestyrelsen i Kapitalforeningen Accunia Invest har godkendt nedennævnte udbytter for tredje kvartal af 2019.

Aconto-udbyttet udloddes den 25. oktober 2019, og udbytterne indsættes på investorernes afkastkonto 29. oktober 2019.

De optjente udbytter er vist i nedenstående tabel. Tallene er opgjort i kr. pr. investeringsbevis.

ISINAndelsklasse/afdelingUdlodning i DKK
pr. bevis
DK0060804136European CLO Investment Grade DKK5,00
DK0060804052European CLO Opportunity KL14,00

Automatisk geninvestering
For automatisk geninvestering skal investor kontakte sin egen depotbank. Geninvesteringskurserne fastsættes og gennemføres til de officielle indre værdier per den 24. oktober 2019 kl. 23:59 fratrukket udbytte.

Tidsplan

24. oktober 2019          Sidste dag for handel med beviser inkl. udbytte

25. oktober 2019          Udbyttet fragår, og investeringsbeviserne handles uden udbytte

29. oktober 2019          Udbyttet er til disposition på investors konto

Kontaktperson(er):

Direktør Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070.

Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på www.accunia.com.

Attachment


FBM AccInvKF Nasdaq 201915.pdf