Paskelbta: 2011-08-24 09:29:41 CEST
Snaige
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl pasirašytos preliminariosios sutarties dėl bendrovės akcijų pirkimo-pardavimo pirkėjo

Alytus, Lietuva, 2011-08-24 09:29 CEST -- AB „Snaigė“, įmonės kodas 249664610, buveinės adresas Pramonės g. 6, Alytus.

Kaip nurodyta AB „Snaigė“ 2011 m. liepos 22 d. pranešime apie esminį įvykį, 2011 m. liepos 18 d. bendrovės akcininkai KJK Fund SICAV-SIF, Amber Trust SCA SICAF-SIF, Firebird Republics Fund, Ltd. ir Firebird Avrora Fund, Ltd. sudarė preliminariąją sutartį (angl. Term sheet) su TETAL GLOBAL LTD (toliau – Pirkėjas) dėl visų pardavėjams priklausančių AB „Snaigė“ akcijų (t. y. dėl 23 716 668 paprastųjų vardinių bendrovės akcijų, sudarančių 59,86 procento visų akcijų ir jų suteikiamų balsų AB „Snaigė“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose) pardavimo Pirkėjui, kuria buvo nustatyti pagrindiniai derybų dėl sandorio etapai bei jų įgyvendinimo terminai.

Šiuo pranešimu patvirtiname, kad Pirkėjas pagal nurodytą preliminariąją sutartį yra TETAL GLOBAL LTD, o ne Rusijos bendrovė „Polair“, kaip neteisingai nurodyta 2011 m. rugpjūčio 22 d. dienraščio „Lietuvos rytas“ (Nr. 192) straipsnyje „Lietuvių „Snaigę“ gaivins rusai“. AB „Snaigė“ neturi oficialios informacijos apie tai, kaip Pirkėjas yra susijęs su nurodyta bendrove „Polair“ ir 2011 m. rugpjūčio 22 d. yra pateikusi užklausimą Pirkėjui, pagal kurį prašo pateikti informaciją, ar Pirkėjas yra susijęs su bendrove „Polair“ ir, jei taip, kokio pobūdžio šie ryšiai yra.

Gavusi atsakymą į nurodytą užklausimą, AB „Snaigė“ paskelbs patikslinantį pranešimą apie esminį įvykį.

         Generalinis direktorius
         Gediminas Čeika
         +370 315 56206