Danish
Offentliggjort: 2023-02-23 09:11:05 CET
cBrain A/S
Årsrapport

cBrain har med succes initieret de næste trin i den internationale vækstplan


Selskabsmeddelelse nr. 07/2023

cBrain har med succes initieret de næste trin i den internationale vækstplan


København, 23. februar 2023


cBrain glæder sig over et godt år, hvor det lykkedes at fastholde en solid organisk vækst og en høj indtjening, samtidig med at cBrain både flyttede i nyt domicil og initierede de næste tiltag i selskabets internationale vækstplan.

Omsætningen voksede til 188 mio. kroner i 2022, mod 155 mio. kroner i 2021, svarende til en vækst på 22%. Samtidig voksede indtjening før skat (EBT) til 49 mio. kroner, svarende til en indtjening før skat (EBT) på 26%.

På godt 3 år har cBrain fordoblet omsætningen, idet regnskaberne gennem de sidste 4 år viser en gennemsnitlig omsætningsvækst på 23% samt en indtjening før skat (EBT) på 20%. Samtidig voksede eksporten til 62 mio. kroner i 2022, mod 37 mio. kroner i 2021, hvilket betyder, at eksporten nu udgør 33% af den samlede omsætning.

Fremgangen, både i Danmark og internationalt, er baseret på ren organisk vækst, hvilket sikrer cBrain et solidt positivt cashflow. Samtidig underbygger resultaterne cBrains langsigtede internationale vækstplan.

Med afsæt i de positive resultater initierede cBrain i efteråret 2022, som led i vækstplanen, en række nye tiltag, idet målet med strategien er på sigt at løfte den årlige omsætningsvækst til 30%.

De centrale elementer i den udbyggede internationale vækstplan, som dækker perioden 2023-2025, er en øget investering i F2 Klimasoftware samt etablering af en partnerkanal (F2 for partnere).

cBrain leverer løsninger til offentlig digitalisering. Offentlig digitalisering er en af verdens største markeder, men markedet er kendetegnet ved et stort antal leverandører, som leverer individuelle kundetilpassede løsninger. cBrain udfordrer markedet ved i stedet at tilbyde standardsoftware, baseret på en unik teknologi og produktarkitektur, som markedsføres under navnet F2.

F2 giver kunderne en række fordele, fordi det både går hurtigere og kræver færre timer at levere løsninger, når de baseres på standardsoftware. Det giver samtidig cBrain en markant konkurrencefordel.

cBrains internationale vækstplan tager afsæt i at udnytte denne konkurrencefordel, kombineret med en stærk referenceposition i Danmark. I Danmark benytter mere end 75 myndigheder F2 som deres digitale platform, herunder næsten alle danske ministerier, og cBrain udbygger fortsat den danske referenceposition. Gennem 2022 har cBrain således annonceret aftaler med et antal nye danske kunder.

På tværs af verden kæmper politikere og myndigheder for at accelerere klimaindsatsen. Men det tager desværre ofte al for lang tid at implementere de politiske beslutninger, ikke mindst fordi det tager lang tid at udvikle og levere de nødvendige IT-systemer.

Det åbner et stort internationalt marked for cBrain, fordi F2 gør det muligt at levere IT-løsninger hurtigt og dermed forkorte den tid, som det normalt tager at implementere de politiske beslutninger.
Gennem de seneste år har cBrain, i tæt samarbejde med bl.a. Miljøstyrelsen, udviklet et bibliotek af F2-baserede løsninger, som understøtter myndighedernes kamp mod klimaforandringer.

cBrain kalder denne type af løsninger for Klimasoftware til myndigheder. Klimaløsningerne understøtter eksempelvis administrationen af de mange forskellige tilskudsordninger, tilsyn og tilladelser, som er afgørende for myndighedernes klimaindsats, fra naturgenopretning og beredskab til reduktion af drivhusgasudledning.

cBrain kan, som leverandør af Klimasoftware, spille en vigtig rolle og bidrage direkte i den globale kamp mod klimaforandringer. Men samtidig oplever cBrain, at klimasoftware fungerer som en international døråbner og accelerator for eksport. I 2022 kunne cBrain således annoncere aftaler i både Californien, Egypten, Ghana og Kenya, hvor cBrain skal levere Klimasoftware.

cBrains bibliotek af klimaløsninger bliver stadig større, og i starten af 2023 har cBrain annonceret aftaler med Energistyrelsen omkring leverance af en række nye løsninger med internationalt potentiale.

Som led i den udbyggede strategiplan er det endvidere cBrains mål at løfte væksten, uden at det kræver en tilsvarende vækst i antallet af medarbejdere. Dette understøttes ved, at kunderne selv, eller med hjælp fra eksterne konsulenter, overtager en række af de konsulentopgaver, som cBrain i dag udfører i forbindelse med opsætning og ibrugtagning af F2.

cBrain kalder dette for “F2 for Partnere”, og det er cBrains plan løbende at frigive stadig flere F2-værktøjer, som gør det muligt for kunder og eksterne konsulenter at overtage en stadig større del af cBrains konsulentopgaver. Ved at flytte konsulentopgaver ud til kunder og partnere, forventer cBrain at kunne accelerere salget af software, fordi det herved bliver muligt at levere flere projekter.

cBrains softwareomsætning (Software) voksede til 135 mio. kroner i 2022, mod 96 mio. kroner i 2021, svarende til en omsætningsvækst på 41%. Software er således vokset til 72% af den samlede omsætning i 2022, mod 62% af den samlede omsætning i 2021.

Samtidig faldt omsætningen af timebaserede ydelser (Services) med 11%, fra 59 mio. kroner i 2021 til 53 mio. kroner i 2022, svarende til, at Services er faldet til 28% af den samlede omsætning i 2022 mod 38% i 2021.

cBrain ser udviklingen, herunder både det øgede salg af Software og det lavere salg af Services, som en positiv udvikling, på linje med den udbyggede internationale vækstplan.

Når omsætningen af timebaserede ydelser (Services) er faldet, skyldes det, at antallet af medarbejdere i cBrains konsulentgruppe er fastholdt nogenlunde uændret i 2022, samtidig med at udvalgte kunder og partnere er begyndt at overtage opgaver. Hertil kommer, at cBrains eksperter i stigende omfang understøtter den internationale klimasatsning frem for at levere traditionelle konsulentopgaver.

Den udbyggede internationale vækstplan er baseret på vækst i salg af Software, og fremadrettet planlægger cBrain ingen eller kun en begrænset vækst i salg af timebaserede ydelser (Services).

Den faldende omsætning i Services kan imidlertid betyde en lavere omsætningsvækst i den periode, hvor de nye tiltag i vækstplanen implementeres, hvorfor cBrain i 2023 forventer en omsætningsvækst på 15-20% samt en indtjening før skat (EBT) på 18-22%.

I takt med en succesfuld implementering af vækstplanen er det imidlertid målet at løfte omsætningen til et nyt og højere niveau, med en årlig omsætningsvækst på 30%. Dette baseres på, at den øgede investering i Klimasoftware samt F2 for partnere vil kunne accelerere væksten i salg af Software til et niveau, hvor denne vækst kompenserer for den faldende omsætning i Services.

cBrain står godt rustet ved indgangen til 2023, og det noteres med tilfredshed, at det er lykkedes at initiere de næste trin i den internationale vækstplan.

Ledelsen er derfor godt tilfreds med udviklingen og indstiller, at udbyttet, på linje med den øgede indtjening, øges med 24% til 0,21 krone per aktie.


Med venlig hilsen        

Per Tejs Knudsen, CEO


Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til

Ejvind Jørgensen, CFO, cBrain A/S, ir@cbrain.com, +45 2594 4973

Vedhæftede filercBrain-2022-12-31-da.zip
cBrain - Arsrapport 2022.pdf
Selskabsmeddelelse nr 2023-07 Arsregnskab 2022.pdf