Publicēts: 2015-03-18 15:00:07 CET
Valsts Kase
Vērtspapīru notikumi

18.marta valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti (papildināts)

Trešdien, 18.martā, tika izsolīti 3 gadu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2018.gada 23.janvārī.

Notikušajā konkurējošajā daudzcenu izsolē tika pārdoti visi Valsts kases piedāvātie vērtspapīri 24 milj. EUR apjomā pēc nominālvērtības.

Izsoles dalībnieku kopējais pieprasījums bija 135,8 milj. EUR un pārsniedza piedāvājumu 5,7 reizes.

Valsts kase maksimālo pieļaujamo likmi noteica 0,30% līmenī, bet vidējā svērtā procentu likme bija 0,194%.

Fiksētas likmes vērtspapīru izsolē tika pārdotas 3 gadu obligācijas 6,0 milj. EUR apjomā pēc nominālvērtības.

Izsoles dalībnieku kopējais pieprasījums bija 51,75 milj.EUR.

 

 

         Eva Dzelme
         Valsts kases
         Preses sekretāre
         Tālr. 67094324
         Mob.tālr.26499049
         E-pasts: eva.dzelme@kase.gov.lv
         http://www.kase.gov.lv
         Twitter: @Valstskase