Paskelbta: 2013-09-26 13:47:00 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB "Finasta Asset Management" 2013 m. rugsėjo 25 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2013-09-26 13:47 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB "Finasta Asset Management" valdomų fondų 2013 m. rugsėjo 25 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
Finasta New Europe TOP20 Subfund 26,8827 0 279,0742 444724,107
Finasta Russia TOP20 Subfund 25,0288 0 17,785 150659,8316
Finasta Emerging Europe Bond Subfund 34,2314 331,9989 0 304504,9876
Finasta Baltic Fund 26,1125 81,559839 3,0705 95177,464036

 

         UAB "Finasta Asset Management"
         Tel. 1813