Publicēts: 2021-04-26 12:28:21 CEST
Sakret Holdings
Alternatīvā tirgus paziņojums

Par AS SAKRET HOLDINGS emisijas noteikumiem

Sabiedrība informē, ka ir konstatēta pārrakstīšanās kļūda AS SAKRET HOLDINGS 2019.gada 8.augusta emisijas noteikumu (ISIN: LV0000870038) 4.2.10.punktā. Sabiedrības valde ir veikusi pārrakstīšanās kļūdas labojumus, apstiprinot šī paziņojuma pielikumā pievienoto Pārrakstīšanās kļūdas labojumu kopsavilkumu.

          Andris Vanags

         AS Sakret Holdings
         Padomes priekšsēdētajs
         +371 67803650


Valdes_sedes_lemums.pdf