Avaldatud: 2018-02-06 07:00:00 CET
LHV Group
Kvartaliaruanne

LHV Groupi 2017. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

IV kvartal oli LHV jaoks rekordiline

2017. aasta neljandas kvartalis teenis AS LHV Group 6,8 miljonit eurot konsolideeritud puhaskasumit: panga kasum oli 3,9 miljonit eurot, varahalduse kasum 1,8 miljonit eurot ja Leedu äriüksuse Mokilizingase kasum 1,4 miljonit eurot. LHV Groupi aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus oli neljandas kvartalis 19,4%.

Grupi konsolideeritud kasum oli 2017. aasta IV kvartalis 1,3 miljoni euro võrra suurem kui III kvartalis ja 1,1 miljonit eurot suurem kui aasta tagasi. IV kvartali kasumit mõjutasid positiivselt Mokilizingase mahakantud portfellide müük, allahindluse vähendamine ja efektiivsele intressimäära arvestusele üleminek ning negatiivselt valuutakursi muutustest tulenevad ümberhindlused.

Grupi konsolideeritud laenuportfell kasvas neljandas kvartalis 77 miljoni euro võrra (+12%; +49 miljonit eurot III kvartalis) 732 miljoni euroni. Konsolideeritud hoiused kasvasid rekordilised 269 miljonit eurot (+21%; +260 miljonit eurot III kvartalis) 1537 miljoni euroni. Seejuures kasvasid maksevahendajatega seotud hoiused 152 miljoni euro võrra, olles tingitud peamiselt paari suurema kliendi kontojäägist.

LHV poolt juhitud fondide maht kasvas kvartaliga 35 miljoni euro võrra (+3%; +33 miljonit eurot III kvartalis), ulatudes 1103 miljoni euroni.

AS-i LHV Group 2017. aasta konsolideeritud kasum oli 22,2 miljonit eurot ehk 2,3 miljonit eurot rohkem kui 2016. aastal. Pank teenis kasumist 15,5 miljonit eurot, varahaldus 5,8 miljonit eurot ja Leedu äriüksus 1,9 miljonit eurot. LHV aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus 2017. aastal oli 17,6%.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu kommentaar:
"LHV neljas kvartal oli läbi aegade kõige tugevam. Laiapõhjaline majanduskasv ja LHV-s töötava enam kui 360 inimese hea töö on andnud hoogu tugevale kasvutrendile, mille mõju on ulatumas ka järgmistesse kvartalitesse. Aasta lõpuks on LHV kokku haldamas 3,8 miljardi euro väärtuses klientide varasid.

LHV tugevaid alustrende on toetamas ka Eesti majanduskeskkond. Pikaajalisest potentsiaalile alla jäänud perioodist on Eesti välja jõudnud tugeva majanduskasvu perioodi. Hea meel on tõdeda, et kõigi Eesti kaubanduspartnerite väljavaated on paranemas. Ettevõtete jaoks on suurim mure tööjõu kättesaadavus ning tööjõukulude kiire kasv, mistõttu efektiivsuse suurendamiseks on vaja suurendada ka investeeringuid. Ajalooliselt madalal püsiv finantseerimiskulu ja stabiilne krediiditurg loob selleks soodsa pinnase, mida ettevõtted järjest enam ära kasutavad.

Panga kasum oli samal tasemel eelmise kvartaliga. Seejuures iseloomustas neljandat kvartalit jätkuv tugev klientide aktiivsus ning laenude ja hoiuste kasv. Kvartaliga kasvas uute klientide hulk 5600 võrra ja panga klientide koguarv ületas 133 000.

Uued tasemed saavutati lisaks laenude ja hoiuste portfellile ka privaatpanganduse varades, klientide aktiivsuses maksetes, kaarditehingutes ja kaarditehingute vastuvõtmises. Laenudest kasvasid enim ettevõtluslaenud. Panga laenude allahindluse kulu oli IV kvartalis 0,5 miljonit eurot. LHV fookus on püsivalt kõrge kvaliteediga digitaalsete lahenduste pakkumisel, mida kvartali jooksul iseloomustas mobiilipanka sisselogimiste arvu kiire kasv, videotuvastuse abil sõlmitud kliendilepingute ning LHV Connecti liidestuste kasv.

LHV Varahalduse juhitud pensionifondid jätkasid Eesti investeeringute tegemist – aasta kokkuvõttes sai tehtud Eesti-suunalisi investeerimisotsuseid 170 miljoni euro mahus. See on taganud LHV fondidele suhteliselt suurema stabiilsuse tulemustes. II samba pensionifondide aktiivsete klientide arv vähenes kvartaliga 0,2 tuhande võrra ja jäi 177 000 kliendi tasemele.

Hea meel on ka Mokilizingase üle, kus viimase poole aasta jooksul tehtud pingutused meeskonna tugevdamise, efektiivsuse suurendamise ja uute ärimahtude leidmisel on hakanud vilja kandma. Mokilizingase finantseerimisportfell suurenes kvartaliga 12 miljoni euro võrra (+31%) ja jõudis aasta lõpuks 49 miljoni euroni. Portfelli krediidikvaliteet püsib stabiilsena.

2017. aasta lõpuks edestasime finantsplaani konsolideeritud kasumiplaani osas 364 tuhande euro võrra tänu Mokilizingase oodatust parematele tulemustele, aga jäime alla aktsionäridele kuuluva kasumi plaanile 146 tuhande euro võrra, põhjuseks plaanitust madalam intressitulu peamiselt väikefinantseerimise toodetest.

LHV väljavaade 2018. aastaks on tugev. Oleme jätkuvalt kasvamas, kuid teeme seda riske arvestavalt ning kapitali efektiivselt kasutades. Uue valdkonnana keskendume 2018. aastal finantstehnoloogia ettevõtete teenindamisele, selle peamiseks eelduseks on Ühendkuningriigis filiaali tegevuse käivitamine."

 

Kasumiaruanne, EURt  IV kv 2017 III kv 2017 12 kuud 2017 12 kuud 2016
   Neto intressitulu 9 868 8 863 35 502 29 976
   Neto teenustasutulu 5 987 5 695 22 180 19 186
   Neto finantstulud -421 74 979 1 309
   Muud tegevustulud 5 -36 -138 86
Tulud kokku 15 439 14 596 58 523 50 558
   Personalikulu -3 945 -3 508 -14 664 -12 976
   Kontorikulud -499 -406 -1 716 -1 511
   IT kulud -570 -466 -1 889 -1 783
   Turunduskulud -1 356 -1 281 -4 861 -4 554
   Muud tegevuskulud -2 117 -2 177 -8 815 -8 090
Kulud kokku -8 486 -7 838 -31 945 -28 914
Ärikasum 6 953 6 759 26 578 21 644
Kasum enne allahindlusi 6 953 6 759 26 578 21 644
   Laenude allahindlus 40 -1 261 -3 154 -1 480
   Tulumaksukulu -201 -42 -1 248 -270
Aruandeperioodi puhaskasum jätkuvatelt tegevustelt 6 791 5 456 22 176 19 894
Kasum/-kahjum lõpetatud tegevustelt 0 0 0 0
Puhaskasum 6 791 5 456 22 176 19 894
   Vähemusosaluse osa 1 107 429 2 575 2 078
   Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist 5 684 4 420 19 601 17 816

 

Bilanss, EURt  dets.17 sept.17 dets.16
   Raha ja raha ekvivalendid 961 212 696 392 306 500
   Finantsvarad 56 634 61 583 76 140
   Laenud klientidele 740 169 663 941 543 382
   Laenude allahindlus -8 125 -8 409 -5 741
   Nõuded klientide vastu 9 802 8 745 3 478
   Muud varad 13 165 12 933 11 687
Varad kokku 1 772 856 1 435 184 935 447
      Nõudmiseni hoiused 1 409 662 1 144 114 624 219
      Tähtajalised hoiused 127 477 124 036 152 793
      Saadud laenud 6 000 16 779
   Võlgnevused klientidele 1 543 139 1 268 166 777 791
   Muud kohustused 70 862 15 214 19 031
   Allutatud laenud 30 900 30 900 30 900
Kohustused kokku 1 644 902 1 314 279 827 723
Omakapital 127 955 120 905 107 724
   sh vähemusosaluse osa 7 894 6 787 5 319
Kohustused ja omakapital kokku 1 772 856 1 435 184 935 447

 

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/et/aruanded.

LHV Group korraldab IV kvartali majandustulemuste tutvustamiseks investorkohtumise, mis leiab aset 6. veebruaril algusega kell 18 LHV Tallinna kliendikontoris (Tartu mnt 2, I korrus). Osalemiseks palume registreeruda aadressil https://fp.lhv.ee/academy/488.

13. veebruaril avaldab LHV 2018. aasta finantsplaani ning ka viieaastase finantsprognoosi. Plaanide tutvustamiseks ajakirjanikele korraldab LHV Group pressibriifingu 13. veebruaril kell 11 LHV Tallinna kontoris. Esitlusel osalemiseks palume enda tulekust teatada aadressil priit.rum@lhv.ee.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab ligi 360 inimest ja LHV pangateenuseid kasutab üle 133 000 kliendi. LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 177 000 aktiivse kliendi.

         Priit Rum
         LHV kommunikatsioonijuht
         Telefon: 502 0786
         E-post: priit.rum@lhv.ee


LHV Group vahearuanne 2017-Q4.pdf
Faktiraamat EST 2017-Q4.pdf
LHV Group 2017-Q4 investoresitlus EST.pdf