Paskelbta: 2020-09-09 15:05:00 CEST
AB Novaturas
Akcijų paketo įgijimas ar netekimas

Pranešimas apie balsavimo teisių netekimą

AB „Novaturas“ pateikia gautus pranešimus apie balsavimo teisių netekimą. Pranešimu rinkos dalyviai informuojami apie tai, kad įmonės vadovai turintys akcijų, kaip akcininkai neveikia sutartinai.


Tomas Staškūnas
AB “Novaturas” finansų direktorius
tomas.staskunas@novaturas.lt
+370 687 10426 

Priedai


Paketo praradimo forma Ugnius Radvila LT.pdf
Paketo praradimo forma Vidas Paliunas LT.pdf
Paketo praradimo forma Tomas Staskunas LT.pdf