Paskelbta: 2017-11-27 15:50:19 CET
Rokiskio Suris
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Rokiškio sūris“ valdybos nuomonė apie paskelbtą oficialų siūlymą supirkti bendrovės akcijas

AB "Rokiškio sūris", Pramonės g. 3, Rokiškis, Lietuva, 2017-11-27 15:50 CET -- AB „Rokiškio sūris“ valdyba, susipažinusi su oficialaus siūlymo teikėjų - Antano Trumpos, Ledinos Trumpienės, Daliaus Trumpos, Rasos Trumpienės, UAB „Pieno pramonės investicijų valdymas“, SIA „RSU Holding (Latvija) ir Fonterra  (Europe) Coöperatie U.A. (Nyderlandai) jai pateikta privalomo nekonkurencinio oficialaus siūlymo medžiaga, savo 2017 m. lapkričio 27 dienos posėdyje priėmė šį pareiškimą (pridedamas).

         Dalius Trumpa
         Valdybos pirmininkas
         +370 458 55200


Valdybos nuomone.pdf