Paskelbta: 2019-03-12 15:23:15 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl paskolos suteikimo UAB „Lietuvos energijos tiekimas“

„Lietuvos energija“, UAB, juridinio asmens kodas 301844044, buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310, Vilnius (toliau – Bendrovė). Bendra Bendrovės išleistų obligacijų vertė yra 600 000 000 EUR; ISIN kodai: XS1646530565; XS1853999313.

Bendrovė 2019 m. kovo 12 d. pasirašė sutartį su UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ dėl 27 mln. EUR ilgalaikės paskolos, kurios paskirtis – finansuoti elektros energijos visuomeninio tiekimo verslo dalies įsigijimą iš AB „Energijos skirstymo operatorius“, suteikimo. Paskolos grąžinimo terminas – 2024 m. kovo 29 d.

Šia sutartimi papildomų įsipareigojimų įvykdymą užtikrinančių priemonių (garantijų, laidavimo, įkeitimo ir kitų) nėra numatyta.

2018 m. rugsėjo 21 d. AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ sudarė verslo dalies pirkimo – pardavimo sandorį, kuriuo nuo 2018 m. spalio 1 d. AB „Energijos skirstymo operatorius“ perdavė UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ elektros energijos visuomeninio tiekimo verslo dalį su visu jai priskirtu turtu, teisėmis bei pareigomis.

Kaip jau skelbta anksčiau, parduodamą elektros energijos visuomeninio tiekimo verslo dalį vertino nepriklausomas vertintojas UAB „Ernst & Young Baltic“. Remiantis šiuo vertinimu bei po atliktų patikslinimų, nustatyta 27 441 351 EUR  kaina, atitinkanti vertintojo nustatytą Verslo dalies rinkos vertę.

Bendrovei priklauso 100 proc. UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ akcijų.

Daugiau inofmracijos:

Artūras Ketlerius, „Lietuvos energija“, UAB, l. e. p. Ryšių su visuomene vadovas, tel. 8 620 76076, el. paštas arturas.ketlerius@le.lt