Published: 2019-10-21 15:01:00 CEST
Energijos Skirstymo Operatorius AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl UAB Verslo aptarnavimo centro ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ reorganizavimo inicijavimo

AB „Energijos skirstymo operatorius“, kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius (toliau – Bendrovė arba ESO). Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

Bendrovė informuoja, kad 2019 m. spalio 21 d. UAB Verslo aptarnavimo centro (toliau – VAC) ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ (toliau – GPC), kurių akcininke yra ir Bendrovė, neeiliniuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose pritarta VAC ir GPC reorganizavimo prijungimo būdu inicijavimui, prie veiklą tęsiančios GPC prijungiant VAC, bei pavesta šių įmonių valdyboms parengti reorganizavimo sąlygas.

Planuojama, kad bendrovių reorganizavimas bus baigtas iki 2019 metų pabaigos.

Pagrindinė VAC ir GPC veikla – paslaugų teikimas UAB „Ignitis grupė“ grupės įmonėms, tad VAC ir GPC reorganizavimas sukurs geresnę terpę vystyti ir kurti aukštesnės kokybės paslaugas ir sprendimus bei teikti juos klientams greičiau ir paprasčiau. 

Apie tolimesnius veiksmus Bendrovė informuos teisės aktų nustatyta tvarka.


Papildoma informacija: atstovas ryšiams su visuomene Tomas Kavaliauskas, tomas.kavaliauskas@eso.lt, tel. +370 617 51616