English Lithuanian
Paskelbta: 2023-05-23 08:05:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Ignitis grupė“ atnaujintoje strategijoje ir 2023-2026 m. strateginiame plane - dar ambicingesni Žaliosios gamybos ir dekarbonizacijos tikslai

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) stebėtojų taryba 2023 m. gegužės 23 d. patvirtino atnaujintą Grupės strategiją ir 2023-2026 m. strateginį planą. Atnaujintoje strategijoje Grupė dar labiau stiprina savo indėlį Europos dekarbonizacijos ir regiono energetinio saugumo srityse. O taip pat kelia ambicingesnius Žaliosios gamybos tikslus.

Pagrindinis Grupės siekis

Atnaujintoje strategijoje taip pat atnaujintas pagrindinis Grupės siekis. Kaip numatyta strategijoje, pagrindinis siekis yra sukurti 100% žalią ir saugią energetikos ekosistemą dabarties ir ateities kartoms.

Savo pagrindinį siekį įgyvendiname tapdami perėjimo prie klimato požiūriu neutralios, saugios ir nepriklausomos energetikos ekosistemos regione lyderiais bei prisidėdami prie Europos dekarbonizacijos, sudarydami sąlygas atsinaujinančios energijos srautų judėjimui iš Šiaurės į Vidurio Europą (įskaitant Vokietiją).

Būdami regiono – Lietuvos ir Baltijos šalių – transformacijos priešakyje, siekiame tapti viena iš pirmųjų 100% žaliosios energetikos sistemų Europoje.

Energetikos ekosistema vadiname ekosistemą, jungiančią daugybę tarpusavyje susijusių šalių, dalyvaujančių švarios energijos gamyboje, vartojime, transformavime ir transportavime (įskaitant pramonės, transporto ir šildymo sektorius).

Į pagrindinį siekį orientuoti Grupės prioritetai:

  • Žalia. Didiname žaliąją galią.
  • Lanksti. Kuriame lanksčią sistemą, kuri trumpuoju, vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu galėtų užtikrinti veikimą su 100% žaliosios energijos.
  • Integruota. Pasitelkiame integruotą verslo modelį, kad įgalintume žaliosios ir lanksčiosios gamybos vystymą.
  • Tvari. Maksimaliai didiname tvarią vertę.

Atnaujinta strategija

Atnaujintoje strategijoje numatyta, kad Grupė veikia kaip atsinaujinančiai energijai prioritetą teikianti integruota energetikos paslaugų bendrovė.

Planuojame pasiekti 4-5 GW instaliuotos žaliosios ir lanksčiosios galios 2030 m. (vietoj planuotų 4 GW), didžiausią dėmesį sutelkiant į jūrinio vėjo elektrines, sausumos vėjo ir saulės hibridines elektrines ir elektros kaupimą ir konvertavimą (angl. P2X) bei saugojimą.

Planuojame, kad Grupė nulines ŠESD emisijas pasieks 2040-2050 m. vietoj anksčiau planuotų 2050 m.

2023-2026 m. strateginis planas

Svarbiausi strateginio plano akcentai:

  • Pasitelkiame integruotą verslo modelį, kad įgalintume žaliosios ir lanksčiosios gamybos vystymą ir išnaudodami didžiausią klientų portfelį, didžiausią energijos kaupimo įrenginį, didžiausią tinklą ir didžiausią energetikos centrą Baltijos šalyse.
  • Siekiame laimėti 2 jūrinio vėjo projektų aukcionus Baltijos šalyse. Vieną projektą Lietuvoje (komercinės veiklos pradžia iki 2030 m.) ir dar vieną projektą bet kurioje namų rinkoje (komercinės veiklos pradžia po 2030 m.)
  • Pasitelkiame ir toliau plečiame klientų portfelį, siekiant įgalinti Žaliosios gamybos vystymą. Elektros tiekimo klientų portfelis pasieks 10,5-10,9 TWh 2026 m. nuo 7,7 TWh 2022 m.
  • Vystysime lyderiaujantį viešą elektromobilių įkrovimo tinklą Baltijos šalyse – daugiau nei 3000 įkrovimo taškų arba daugiau negu 12 kartų daugiau nei 2022 m.
  • Panaudosime rezervinius pajėgumus siekiant užtikrinti elektros energijos sistemos patikimumą ir saugumą. 2023-2026 m. bus užtikrintas ne mažesnis nei 98% vidutinis pajėgumų prieinamumas.
  • Plečiame atsparų elektros energijos skirstymo tinklą, kuris Lietuvoje įgalina elektrifikaciją. Numatome, kad elektros SAIFI, nutrūkimų skaičius vienam vartotojui, 2023-2026 m. metinis vidurkis neviršys 1,05, palyginti su 1,18 2016-2020 m. Mažės elektros skirstymo tinklo technologiniai nuostoliai ir 2023-2026 m. bus ≤5,0%. Tinklas bus toliau automatizuojamas ir vartotojų, prijungtų prie automatiškai valdomų linijų, dalis 2026 m. planuojama sieks apie 63 %. Taip pat iki 2026 m. bus įdiegta daugiau nei 1,2 mln. išmaniųjų skaitiklių.

Planuojame investuoti 2,2-2,8 mlrd. EUR 2023-2026 m. Ketiname apie 55% investicijų nukreipti į žalių ir lanksčių pajėgumų vystymą tam, kad padvigubintume Žaliosios gamybos instaliuotus pajėgumus iki 2,2-2,4 GW 2026 metais, palyginti su 1,2 GW 2022 m. Apie 45% investicijų planuojame nukreipti atsparaus ir efektyvaus elektros skirstymo tinklo plėtrai.

Taip pat siekiame užtikrinti BBB arba aukštesnį reitingą 2023–2026 m. laikotarpiu.

Tikimasi, kad Grupės koreguotas EBITDA 2026 m. pasieks 470–550 mln. EUR., palyginti su 332,7 mln. EUR 2021 metais ir 469,3 mln. EUR 2022 m. Vidutinis koreguotas ROCE 2023-2026 m. laikotarpiu sieks 6,5-7,5%.

Strategijoje taip pat numatoma, kad siekiame didinti akcininkams už metus skiriamus dividendus bent 3% kasmet. Planuojamas dividendų pajamingumas 2023-2026 m. turėtų siekti 6,3–6,9%

Numatyta, kad maksimaliai didiname tvarią vertę, strateginį dėmesį skirdami dekarbonizacijai, saugai, darbuotojų patirčiai, įvairovei ir tvarios vertės kūrimui. Daugiau nei 85–90 % investicijų dalis 2023–2026 m. laikotarpiu yra tvarios ir atitinka ES taksonomijos kriterijus. Tvari koreguoto EBITDA dalis 2026 m. pasieks bent 75,0%. Esame įsipareigoję išlaikyti ASV lyderystę.

Pagal strategiją, mūsų namų rinkos, kurioms skiriame didžiausią dėmesį – Baltijos šalys, Lenkija ir Suomija. Mes taip pat ieškome naujų galimybių kitose ES šalyse, kuriose vyksta esminiai energetikos pokyčiai.

Atnaujinta strategija atliepia ir 2023 m. gegužės 11 d. atnaujintą 74,99% Grupės akcijų valdančios Lietuvos Respublikos finansų ministerijos lūkesčių raštą, kuriame tikimasi strateginių krypčių tęstinumo (nuoroda).

Su visa Grupės atnaujinta strategija galite susipažinti pridėtame dokumente ir svetainėje: https://www.ignitisgrupe.lt/lt/strategija

Viešas pristatymas investuotojams:

Paskelbus atnaujintą strategiją ir 2023–2026 m. strateginį planą, 2023 m. gegužės 23 d., antradienį, 13 val. (Vilniaus laiku) / 11 val. (Londono laiku) vyks viešas pristatymas investuotojams.

Registruotis prisijungimui prie pristatymo galite čia: https://edge.media-erver.com/mmc/p/jhwy9zy7

Taip pat prie pristatymo galite prisijungti telefonu. Norėdami gauti informaciją apie prisijungimą telefonu, registruokitės čia. Užsiregistravę ekrane matysite informaciją kaip prisijungti telefonu, taip pat gausite informaciją el. paštu. Prisijungti galėsite naudodami pateiktus numerius ir unikalų kodą. Taip pat galite pasirinkti „Paskambinti man“ parinktį. Pateikite sistemai savo telefono numerį ir ji jums automatiškai paskambins kai prasidės pristatymas.

Visus klausimus Grupės Ryšių su investuotojais atstovams galite užduoti iš anksto žemiau nurodytais kontaktais, užsiregistravę pristatymui arba gyvai pristatymo metu.

Pristatymo skaidrės bus pasiekiamos prieš pristatymą:
https://ignitisgrupe.lt/lt/ataskaitos-ir-pristatymai

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis:

Komunikacija

Artūras Ketlerius
+370 620 76076
arturas.ketlerius@ignitis.lt

Ryšiai su investuotojais

Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
aine.riffel-grinkeviciene@ignitis.lt

PriedasIgnitis Grupe_atnaujinta strategija ir strateginis 2023-2026 m. planas.pdf