Offentliggjort: 2017-08-25 10:55:21 CEST
PFA Invest
Prospekter

Ajourført prospekt for Investeringsforeningen PFA Invest

I forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøde d.d. og med offentliggørelsen af halvårsrapport 2017 for Investeringsforeningen PFA Invest offentliggøres hermed ajourført prospekt for foreningen.

Prospektet indeholder ajourførte oplysninger om afdelingernes nøgletal og regnskabstal m.v. på baggrund af halvårsrapporten, samt mindre grammatiske ændringer.Tegningsprospekterne for Balance AA og Balance Akkumulerende er desuden fusioneret sammen med det ajourførte prospekt, ligesom det er præciseret, at repo’er ikke anvendes i foreningen på nuværende tidspunkt.

Prospektet indeholder endvidere en opdatering af afsnittet om ansvarlige investeringer, samt en ændring af investeringsrammen for afdelingerne Balance Akkumulerende og Balance AA.

Investeringsrammen for Balance Akkumulerende ændres sådan, at afdelingen fremadrettet minimum skal investere 35 % af formuen i afdelinger af Investeringsforeningen PFA Invest mod tidligere 50 %.

Investeringsrammen for Balance AA i Investeringsforeningen PFA Invest ændres sådan, at afdelingen almindeligvis skal have en obligationseksponering mellem 70-100 %, en aktieeksponering mellem 0-15 % og en eksponering mod kontanter mellem 0-15 %.

Central Investorinformation er opdateret i overensstemmelse med ovennævnte ændringer.

Prospektet og Central Investorinformation vil umiddelbart efter offentliggørelsen være tilgængeligt på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk.

Med venlig hilsen

PFA Asset Management A/S

Rasmus Bessing

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NASDAQ nr 13 2017 Offentliggrelse af ajourfrt prospekt.pdf
Central investorinformation for Balance AA.pdf
Central Investorinformation for Balance Akkumulerende.pdf
PFA Invest - Fuldstndigt prospekt 25 august 2017.pdf