Published: 2020-10-22 07:00:00 CEST
LHV Group
Börsiteade

LHV Groupi uuendas 2020. aasta finantsplaani

Seoses koroonakriisi prognoositust leebemate mõjudega edestavad LHV Groupi finantstulemused prognoositut ja seetõttu avalikustab AS LHV Group uuendatud finantsplaani käesolevaks aastaks. Võrreldes aprillist kehtiva plaaniga on suurendatud nii prognoositavaid tulusid kui ka ärimahte, samas vähendatud allahindluste osa, sellest tulenevalt on tõstetud kasumiprognoosi ja efektiivsusnäitajaid.

Uuendatud finantsplaani järgi kasvavad LHV Groupi konsolideeritud tulud tänavu 29%, kulud 11% ja laenude allahindlus 3,7 korda. Konsolideeritud puhaskasum kasvab võrdluses eelmise aastaga 5,5 miljoni euro võrra ehk 20%. Laenuportfelli kvaliteet on oluliselt parem võrreldes kevadise plaaniga. Seni kehtinud finantsplaan nägi ette märksa suuremaid allahindlusi ja seetõttu aastases võrdluses kasumi vähenemist.

VõtmenäitajadUus FP 20202019Aastane muutus   Varasem FP 2020Võrdlus varasema plaaniga
Finantstulemused, tuh eurot      
Tulud kokku95 39573 81821 577 87 3168079
Kulud kokku43 74939 2664483 44 773-1024
Laenude allahindlus11 9503 2098740 19 357-7408
Maksude eelne kasum39 69731 3428354 23 18516 512
Puhaskasum32 61127 0925519 19 23113 380
Ärimahud, mln eurot      
Laenud2 2271 687540 1 806421
Hoiused3 3012 701600 2 985316
Fondide maht1 5311 374157 1 45478
Suhtarvud      
Kulu/tulu45,9%53,2%-7,3% 51,3%-5,4%
ROE (maksueelne)16,6%16,2%0,4% 10,2%6,4%
Kogu kapitali adekvaatsus17,3%18,0%-0,6% 17,6%-0,2%


Uuendatud finantsplaan võtab arvesse ka Danske Banki äri- ja kohalike omavalitsuste laenuportfelli ostu mõju ja seega prognoosib LHV ärimahtude osas tänavuseks laenuportfelli kasvuks 32% ja hoiuste kasvuks 22%. Hallatud fondide maht kasvab uuendatud plaani järgi tänavu 11%.

Võrreldes koroonakriisi tipus avalikustatud finantsplaaniga teenib grupp puhaskasumit tänavu 70% rohkem, ulatudes 32,6 miljoni euroni. Sellest on 9 kuuga teenitud 21,8 miljonit. Samas ei ole Finantsplaanis prognoositud Varahalduse võimalikku edukustasu.

Uuendatud plaanis on paranenud ka ettevõtte kulu/tulu suhe ja omakapitali tootlus, kuivõrd ärimahtude suurenemine kasvatab tulusi, samal ajal kui kulud on varasema plaaniga võrreldes veidi vähenenud. LHV kapitaliseeritus ja likviidsus on endiselt tugeval tasemel.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu kommentaar:
„LHV-l saab minna ainult nii hästi, kui meie klientidel. Majandussektorite kaupa on pilt erinev, kuid majandusel tervikuna on läinud prognoositust paremini. Oleme jätkanud kliente toetavate otsustega ning kohaliku ja avatud krediidipoliitikaga. Seeläbi on meie laenuportfell jätkanud kasvu ka kriisi ajal ning laenude allahindlused püsinud prognoositust oluliselt madalamad. Uuendatud prognoos võtab arvesse Danske portfelli soetamisest lisanduvaid intressitulusid oktoobri algusest. Prognoosis on eeldatud LHV Panga ja LHV Kindlustuse kapitaliseerimist käesoleva aasta jooksul. LHV Varahalduse puhul on arvestatud jooksvate tuludega, võimalik edukustasu lisanduks prognoosiväliselt, kuivõrd edukustasu aluseks olevate sisendite prognoosimine on suure veamääraga. Eesti äri kasvu kõrval keskendume järjest enam Ühendkuningriigi klientidega seotud äri kasvatamisele, grupi prognoositavast 2020. aasta kasumist summas 32,6 miljonit eurot moodustab see kokku 4,8 miljonit eurot.“

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 490 inimese. LHV pangateenuseid kasutab üle 235 000 kliendi ja LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 183 000 aktiivse kliendi. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 130 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

 

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee 

 

Manus


LHV Group uuendatud finantsplaan 2020-Q4 ET.pdf