English Latvian
Publicēts: 2021-11-25 14:36:41 CET
PATA Saldus
Atpirkšanas piedāvājuma izteikšana

CORRECTION: PRECIZĒTS paziņojums par obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma rezultātiem

Akciju sabiedrība „PATA Saldus” 2021.gada 17.novembrī saņēma no Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „PATA” ziņojumu par  Akciju sabiedrība „PATA Saldus” akciju obligātā atpirkšanas piedāvājuma rezultātiem:

Mērķa sabiedrība

Akciju sabiedrība „PATA Saldus”, ierakstīta LR Komercreģistrā  2004.gada 8.maijā ar reģistrācijas numuru 40003020121, juridiskā adrese: Kuldīgas iela 86C, Saldus, Saldus novads, LV-3801,tālruņa numurs: 63807072, e-pasta adrese: info@patasaldus.lv.

Piedāvātājs

Akciju sabiedrība  „PATA Saldus” ārkārtas  akcionāru sapulcē 02.09.2021. pieņēma lēmumu par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus. Par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus balsoja : sabiedrība ar ierobežotu atbildību „PATA”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SALDUS MEŽRŪPNIECĪBAS UZŅĒMUMS” un sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”KUBIT”.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „PATA”, ierakstīta LR Komercreģistrā  2004.gada 24.februārī ar reģistrācijas numuru 40003448619, juridiskā adrese: Miera ielā 2, Inčukalns, Inčukalna pag., Siguldas novads, LV-2141, visu akcionāru, kas balsoja par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, vārdā izteica obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 66.panta ceturtās daļas 2.punktam.

Pārdošanai piedāvāto akciju skaits

Obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma ietvaros pārdošanai tika piedāvātas  3 678 Mērķa sabiedrības akcijas.

Akciju skaits, kas pēc akciju atpirkšanas piedāvājuma izpildes būs Piedāvātāja rīcībā

Pēc obligātās akciju atpirkšanas piedāvājuma izspildes SIA "PATA" rīcībā būs 181 194 akcijas jeb 23,4% no Mērķa sabiedrības akcijām. SIA "PATA" vienīgā dalībnieka un patiesā labuma guvēja Ulda Mierklana rīcībā būs netieša līdzdalība ar 741 254 akcijām jeb 95,74% no Mērķa sabiedrības akcijām.

Valdes priekšsēdētājs

Gatis Zommers


info@patasaldus.lv
63807072