Paskelbta: 2020-03-06 07:29:29 CET
Modus grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „Modus Grupė“ vadovybės pokyčiai

2020 m. kovo 6 d. UAB „Modus Grupė“ vienintelio akcininko, stebėtojų tarybos ir valdybos sprendimais buvo atlikti šie UAB „Modus Grupė“ valdymo ir priežiūros organų sudėties pakeitimai:

(1) nuo 2020 m. kovo 6 d. Kęstutis Bagdonavičius atšaukiamas iš UAB „Modus Grupė“ stebėtojų tarybos, o Simon Rozas išrenkamas stebėtojų tarybos pirmininku;

(2) nuo 2020 m. balandžio 1 d. Kęstutis Bagdonavičius išrinktas eiti UAB „Modus Grupė“ direktoriaus ir valdybos nario pareigas. Jis pakeis iš UAB „Modus Grupė“ vadovo ir valdybos pirmininko pareigų atšaukiamą Liudą Liutkevičių, kuris toliau eis UAB „Modus Grupė“ valdybos nario pareigas;

(3) nuo 2020 m. balandžio 1 d. Ainė Martinkėnaitė-Martyniuk ir Oleg Martyniuk atšaukiami iš valdybos narių, o finansų vadovės pareigas einanti Erika Zakarauskienė išrenkama nauja valdybos nare.

Nuo 2020 m. balandžio 1 d. UAB „Modus Grupė“ priežiūros ir valdymo organai tęs darbą šioje sudėtyje:

(a) UAB „Modus Grupė“ stebėtojų taryba – Simon Rozas (nepriklausomas narys ir stebėtojų tarybos pirmininkas), Vytautas Paukštys (nepriklausomas narys), Saulius Umbrasas (nepriklausomas narys), Kęstutis Martinkėnas ir Jolanta Martinkėnienė. Papildomai informuojame, kad bendrovės stebėtojų tarybos narės pareigų nuo šių metų pradžios nebeina Ingrida Elijošiūtė.

(b) UAB „Modus Grupė“ valdyba – Kęstutis Bagdonavičius, Liudas Liutkevičius, Ruslan Sklepovič, Erika Zakarauskienė ir Giedrius Audickas. Kęstutis Bagdonavičius bus teikiamas tapti naujuoju UAB „Modus Grupė“ valdybos pirmininku.

(c) UAB „Modus Grupė“ direktorius – Kęstutis Bagdonavičius.