Avaldatud: 2021-01-19 15:08:10 CET
Tallinna Sadam
Börsiteade

Kohtuotsus Tallinna Sadama kaubaoperaatori Worldwide Cargo Establishmenti kohustusliku kaubamahu leppetrahvi vaidluses

30.05.2018 esitas Worldwide Caro Establishment (edaspidi: „WCE“) Harju Maakohtule ASi Tallinna Sadam (edaspidi: “Tallinna Sadam“) vastu hagiavalduse, milles nõudis koostöölepingus minimaalse kaubamahu vähendamist tagasiulatuvalt alates 2015. aastast ja aastate 2015-2017 eest tasutud leppetrahvide kogusummas 0,45 mln eurot tagastamist koos kogunenud viivistega.

Harju Maakohtu 19.01.2021 otsusega jäeti hagiavaldus rahuldamata ja menetluskulud WCE kanda. Kohtuotsus ei ole jõustunud ning WCE võib kohtuotsusele esitada apellatsioonkaebuse 30 päeva jooksul otsuse kättesaamisest.

WCE on Tallinna Sadama kaubaoperaator, kellele kuulub Muuga sadamas viljaterminal ja kes tegeleb teravilja käitlemisega. Vastavalt pikaajalisele kehtivale koostöölepingule on WCE minimaalne kaubatasu kohustus 0,31 mln eurot aastas, mille mittetäitmisel kohustub WCE tasuma Tallinna Sadamale leppetrahvi kohustusliku ja tegeliku kaubamahu täitmise tulemusena kujuneva kaubatasu summa vahe ulatuses. Tallinna Sadama ja tema õigusnõustajate hinnangul ei ole nõue põhjendatud ning kohustuse tekkimine ei ole tõenäoline, mistõttu ei ole Tallinna Sadam nõude katteks eraldist moodustanud.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas  keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2019. a müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel. +372 53 42 6591
E-post: m.zirel@ts.ee