Paskelbta: 2021-10-13 13:03:17 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. spalio 12 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-10-13 13:03 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. spalio 12 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos nevalstybinių įmonių subfondas 46,9843 14,7162 0 141872,4129
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,9240 2,2767 9703,2428 234049,5479
INVL Baltijos fondas 47,7455 115,380926 90,029423 210630,250378

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com