Danish
Offentliggjort: 2021-07-07 09:27:11 CEST
Kapitalforeningen Accunia Invest
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Udlodninger for 2. kvartal / 1. halvår 2021

Bestyrelsen i Kapitalforeningen Accunia Invest har godkendt nedennævnte udbytter for andet kvartal hhv. første halvår af 2021.

De optjente udbytter er vist i nedenstående tabel. Tallene er opgjort i kr. pr. investeringsbevis.

ISIN Andelsklasse/afdelingUdlodning i DKK
pr. bevis
                   
DK0060804136  European CLO Investment Grade DKK 52. kvartal
DK0060804052  European CLO Opportunity KL 122. kvartal
DK0061149036 European High Yield DKK141. halvår

Tidsplan
7/7-2021- Udbyttet fragår, og investeringsbeviserne handles uden udbytte
9/7-2021 - Udbyttet er til disposition på investors konto

Fonde
• Accunia Invest EUR CLO Opportunity KL, ACAECO, DK0060804052
• Accunia Invest EUR CLO Invest Grade DKK, ACACIGDKK, DK0060804136
• Accunia Invest European High Yield DKK, ACKEHY, DK0061149036

Kontaktperson(er):
Direktør Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070.

Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på www.accunia.com.