Avaldatud: 2020-08-31 08:00:00 CEST
Tallinna Vesi
Muutused nõukogus/juhatuses/audiitorites

Muudatused AS-i Tallinna Vesi nõukogus

United Utilities (Tallinn) B.V. määras AS-i Tallinna Vesi nõukogusse uue liikme, kelleks on Thomas Wright Lissett. Tema volitused ettevõtte nõukogus kehtivad 1.09.2020-1.09.2022.

Thomas Wright Lissett vahetab välja Keith Hasletti, kelle volitused nõukogu liikmena lõppevad 31.08.2020. Haslett määrati esmakordselt nõukogu liikmeks 22.01.2018. Ettevõte tänab Keith Hasletti tema panuse eest nõukogu töösse. 

Thomas Wright Lissett on töötanud vee-ettevõtluse erinevates tootmis- ja äriarendusega seotud rollides 16 aastat. Täna töötab Thomas Wright Lissett United Utilities-i bioressursside ja energiateenuste direktorina. Lissettil on loodusteaduste bakalaureuse- ja magistrikraad geograafia erialal. Ta ei oma AS-i Tallinna Vesi aktsiaid.

Eliis Randver
Kliendisuhete ja Kommunikatsiooni juht
Tallinna Vesi
(+372) 626 2275
Eliis.randver@tvesi.ee