Paskelbta: 2020-08-31 19:36:45 CEST
Linas Agro Group
Tarpinė informacija

AB Linas Agro Group veiklos ir finansiniai rezultatai už dvylika 2019–2020 finansinių metų mėnesių

Konsoliduotos pajamos mažėjo 11 % ir siekė 658 mln. Eur, jei palyginti su atitinkamu ankstesnių metų laikotarpiu.

Parduota 2,23 mln. tonų įvairios produkcijos arba 12 % mažiau nei ankstesniais metais.

Bendrasis pelnas siekė 45 mln. Eur ir buvo 56 % didesnis, nei ankstesniais metais. Konsoliduotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) siekė 25,9 mln. Eur ir buvo beveik 4 kartus didesnis nei pernai. Veiklos pelnas buvo 13,9  mln. Eur (pernai buvo 3,3 mln. Eur veiklos nuostolis). Pelnas prieš mokesčius siekė 10,9 mln. Eur (palyginti su 6,4 mln. Eur nuostoliu ankstesniais metais). Grynasis pelnas, tenkantis Grupei, siekė 8,7 mln. Eur (ankstesniais metais buvo 4,9 mln. Eur nuostolis).

Finansų direktoriaus Mažvydo Šileikos komentaras:

Prekyba grūdais, aliejinėmis sėklomis ir žaliavomis pašarams patyrė pandemijos įtaką dėl užsidariusių valstybių sienų, nes kai kurių iki karantino neparduotų atsargų vertė karantino laikotarpiu sumažėjo, o kai kurios prekės tiesiog neteko paklausos. Prekybos pajamos sumažėjo 18 % iki 419 mln. Eur, tačiau veiklos pelningumas buvo daug geresnis: pelnas siekė 6,2 mln. Eur, palyginus su 8,6 mln. Eur nuostoliu 2018–2019 finansiniais metais.

Prekių ir paslaugų žemdirbiams pajamos augo 5 % iki 156 mln. Eur, o šios veiklos  pelnas buvo 20 % didesnis ir siekė 3,5 mln. Eur. Labiausiai augo prekyba  augalų apsaugos produktais, mikroelementais, nauja ir naudota  žemės ūkio technika, atsarginėmis dalimis; augo ir pajamos iš technikos serviso paslaugų. Traukėsi prekyba grūdų paruošimo bei fermų įranga, nes ji susijusi su didelėmis ilgalaikėmis investicijomis ir smarkiai įtakojama anksčiau suprastėjusios ekonominės žemdirbių situacijos.

Grupės valdomos žemės ūkio bendrovės pardavė 13 % daugiau produkcijos nei pernai, jų gautos pajamos išaugo 8 % iki 28 mln. Eur, o veiklos pelnas didėjo 82 % iki 5,9 mln. Eur. Nors Grupė pardavė 7 % daugiau pieno nei pernai per tą patį laikotarpį, pajamos iš pieno dėl kritusių supirkimo kainų traukėsi 1,2 %.  Pelną išaugino palankiomis sąlygomis sudaryti išankstiniai grūdų pardavimo sandoriai.

Paukštininkystės įmonės pardavė virš 32 tūkst. tonų paukštienos ir jos gaminių arba beveik tiek pat kiek  ankstesniais metais. Jų konsoliduotos pajamos mažėjo 4 % iki 74 mln. Eur, o veiklos pelnas augo 20 % iki 2,9 mln. Eur.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

Finansų direktorius
Mažvydas Šileika
Mob. 8 619 19 403
E. p. m.sileika@linasagro.lt

Pridedama:
AB „Linas Agro Group“ Konsoliduotos neaudituotos finansinės ataskaitos ir Konsoliduotasis tarpinis pranešimas už dvylikos 2019–2020 finansinių metų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. birželio 30 d.

Priedas


LNA_2019-2020_12men_Ataskaitos.pdf