English Estonian
Avaldatud: 2023-09-29 09:31:45 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

AS LHV Group allutatud võlakirjade noteerimine Balti võlakirjade nimekirjas

Tallinn, Eesti, 2023-09-29 09:31 CEST --  

Nasdaq Tallinn AS-i juhatus otsustas täna, 29. septembril 2023. a. rahuldada AS-i LHV Group taotlus ja noteerida kuni 200 000 tema poolt võlakirja programmi raames emiteeritavat allutatud võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot.

Pakkumise esimese seeria raames noteeritakse ja võetakse kauplemisele 35 000 allutatud võlakirja (LHV Group allutatud võlakiri 23-2033, ISIN kood: EE3300003573) Börsil Võlakirjade nimekirjas.

AS-i LHV Group allutatud võlakirjade esimeseks kauplemispäevaks on 02. oktoober 2023. a. või sellele lähedane järgnev kuupäev.

Täiendav info:

Emitendi nimi AS LHV Group
Emitendi lühinimi LHV
ISIN kood EE3300003573
Lunastamiskuupäev 29.09.2033
Väärtpaberite nimiväärtus 1000 EUR
Väärtpaberite arv 35 000
Kogunimiväärtus 35 000 000 EUR
Tellimusraamatu lühinimi LHVB105033A
Intressimäär 10,5%
Intressimakse kuupäevad 4 korda aastas
  29.03; 29.06; 29.09; 29.12

 

Võlakirjade tingimused ja prospekt on kättesaadavad Nasdaq Balti börside veebilehel.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.