Publicēts: 2019-04-29 07:46:58 CEST
Baltic Dairy Board
Padomes/valdes/revidentu izmaiņas

Izmaiņas SIA ”Baltic Dairy Board” valdes sastāvā

Ar 2019. gada 18. aprīļa  dalībnieku sapulces lēmumu tika veiktas izmaiņas SIA “Baltic Dairy Board” valdes  sastāvā:

  1. Pamatojoties uz saņemto Normunda Ozoliņa iesniegumu no  valdes sastāva tiek izslēgts valdes loceklis Normunds Ozoliņš;
  2. Baltic Dairy Board valdē tiek apstiprināts valdes loceklis Kaspars Kazāks ar tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību atsevišķi.

         Kaspars Kazāks
         valdes priekšsēdētājs
         + 371 26010072
         kaspars@bdb.lv