Avaldatud: 2021-03-31 09:32:24 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Coop Pank AS-i allutatud võlakirjade noteerimisest Balti võlakirjade nimekirjas

Tallinn, Eesti, 2021-03-31 09:32 CEST --  

Vastavalt Nasdaq Tallinna börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjon 16. märtsi  2021. a otsusele noteeritakse ja võetakse kauplemisele Coop Pank AS-i võlakirja programmi esimeses osas kuni 8 000, ülemärkimise korral kuni 10 000 tema poolt emiteeritud allutatud võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot (Coop Pank allutatud võlakiri 31.03.2031, ISIN kood: EE3300002047) Börsi Võlakirjade nimekirjas tingimusel, et:

  • pakkumine on toimunud vastavalt prospektis kirjeldatud tingimustele ja pakkumistulemused on avalikustatud;
  • pakutavad võlakirjad on kantud investorite väärtpaberikontodele Eesti Väärtpaberite Registris;
  • emitent on pärast ülalnimetatud tingimuste täitmist esitanud Börsile aruande, mis sisaldab teavet tingimuste täitmise kohta.

Seisuga 31. märts 2021. a on mainitud tingimused täidetud. Eeltoodust tulenevalt on 10 000 Coop Pank AS-i emiteeritud allutatud võlakirjad noteeritud Balti Võlakirjade nimekirjas alates 01. aprillist 2021. a.

 

 Täiendav info:

Emitendi nimi              Coop Pank AS
Emitendi lühinimi              CPA
ISIN kood              EE3300002047
Lunastamiskuupäev              31.03.2031
Väärtpaberite nimiväärtus              1000 EUR
Väärtpaberite arv              10 000
Emissiooni maht              10 000 000 EUR
Tellimusraamatu lühinimi              CPAB055031A
Intressimäär              5,5%
Intressimakse kuupäevad              4 korda aastas
               31.03; 30.06; 30.09; 31.12

 

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.