Paskelbta: 2014-12-10 15:48:10 CET
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

AB Vilkyškių pieninė grupės pardavimai 2014 m. lapkričio mėnesį

2014 m. lapkričio mėnesį bendrovės konsoliduoti pardavimai buvo 39,7 mln. LTL (11,5 mln. EUR) arba 28% didesni negu 2013 m. lapkričio mėnesį. Bendrovės pardavimai per 12 einamųjų mėnesių (2013 m. gruodžio mėn. – 2014 m. lapkričio mėn.) buvo 383,7 mln. LTL (111,1 mln. EUR) arba 7% didesni negu lyginamuoju laikotarpiu prieš metus (2012 m. gruodžio mėn. – 2013 m. lapkričio mėn.). Bendrovės pardavimai 2014 m. sausio - lapkričio mėn. buvo 352,1 mln. LTL (102 mln. EUR) arba 6% didesni negu per tą patį laikotarpį 2013 m.

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102