English Estonian
Avaldatud: 2023-04-12 14:30:00 CEST
Coop Pank
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Coop Pank AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Coop Pank AS (registrikood 10237832, aadress Maakri 30, Tallinn, 15014; edaspidi ka Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 12. aprillil 2023 algusega kell 13:00 (Eesti aja järgi) L’Embitu hotelli konverentsiruumis „Leiger“ (Lembitu tn 12, Tallinn).).  

Koosolekul oli esindatud 61 141 760 häält, mis moodustas 60,26% Seltsi aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline. Kokku oli esindatud 90 aktsionäri.

Seltsi aktsionäride üldkoosolek otsustas:

 1. Coop Pank AS-i 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Üldkoosolek otsustas kinnitada Coop Pank AS-i 2022. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsus võeti vastu 61 112 231 häälega, mis moodustas 99,95% üldkoosolekul esindatud häältest.

 1. Coop Pank AS-i 2022. aasta majandusaasta kasumi jaotamine.

Kinnitada Coop Pank AS-i 2022. aasta kasumi 20 350 tuhat eurot jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

 • kanda 1 017 tuhat eurot kohustuslikku reservkapitali;
 • kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividendi netosummas 4,5 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 27.04.2023. aasta arveldussüsteemi tööpäevalõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 26.04.2023. Alates sellest kuupäevast omandatud aktsiate eest ei ole aktsionär õigustatud saama dividendi seltsi 2022. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 03.05.2023. aastal;
 • kanda ülejääv osa kasumist jaotamata kasumi hulka.

Otsus võeti vastu 61 088 047 häälega, mis moodustab 99,91% üldkoosolekul esindatud häältest.

 1. Põhikirja muutmine

Ülskoosolek otsustas kinnitada Coop Pank AS-i põhikirja üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsus võeti vastu 61 104 897 häälega, mis moodustab 99,94% üldkoosolekul esindatud häältest.

 1. Nõukogu liikmete tagasikutsumine

Üldkoosolek otsustas kutsuda Coop Pank AS-i nõukogust tagasi Alo Ivask, Viljar Arakas, Jaan Marjundi, Raul Parusk, Roman Provotorov ja Silver Kuus.

Otsus võeti vastu 61 107 516 häälega, mis moodustab 99,94% üldkoosolekul esindatud häältest.

 1. Nõukogu liikmete valimine

Üldkoosolek otsustas valida Coop Pank AS-i nõukogu uues koosseisus ning nimetada sinna järgnevad isikud:

 • Rainer Rohtla, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.
 • Viljar Arakas, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.
 • Jaan Marjundi, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.
 • Raul Parusk, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.
 • Roman Provotorov, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.
 • Silver Kuus, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.

Otsus võeti vastu 61 064 926 häälega, mis moodustab 99,87% üldkoosolekul esindatud häältest.

 1. Nõukogu liikmetele tasu maksmine

Üldkoosolek otsustas määrata nõukogu liikmetele tasu järgnevalt: nõukogu esimehe põhitasuks 2 000 eurot kuus (bruto), nõukogu liikmete põhitasuks 1 500 eurot kuus (bruto).

Otsus võeti vastu 59 599 323 häälega, mis moodustab 97,48% üldkoosolekul esindatud häältest.

Üldkoosoleku protokoll tehakse aktsionäridele kättesaadavaks hiljemalt 7 (seitsme) päeva möödudes alates üldkoosoleku toimumisest Seltsi veebilehel www.cooppank.ee/investorile  

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 152 200 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

Lisainfo:
Paavo Truu
Finantsjuht
Telefon: 5160 231
E-post: paavo.truu@cooppank.ee