Paskelbta: 2019-12-04 12:45:00 CET
Energijos Skirstymo Operatorius AB
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų

AB „Energijos skirstymo operatorius“, kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius (toliau – Bendrovė arba ESO). Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.


2019 m. gruodžio 4 d. AB „Energijos skirstymo operatorius“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:


1. Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų išbraukimo iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje.
1.1. Išbraukti visas AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje.
1.2. Patvirtinti akcininką UAB „Ignitis grupė“ (juridinio asmens kodas 301844044) asmeniu, teiksiančiu oficialų siūlymą supirkti AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijas, įtrauktas į prekybą AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje.
1.3. Įgalioti AB „Energijos skirstymo operatorius“ generalinį direktorių su teise perįgalioti atlikti visus reikiamus veiksmus ir pateikti visus reikiamus dokumentus AB Nasdaq Vilnius dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų išbraukimo iš prekybos šioje reguliuojamoje rinkoje. 

Bendrovė pažymi, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymu, priėmus sprendimą išbraukti emitento akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, privalo būti pateiktas ir įgyvendintas oficialus siūlymas supirkti emitento akcijas, įtrauktas į prekybą Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje. Šio oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti akcijas turi teisę visi akcininkai, išskyrus akcininkus, sprendimo išbraukti emitento akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje priėmimo metu balsavusius už tokį sprendimą.

Pažymėtina, kad iki visuotinio akcininkų susirinkimo Bendrovės akcininkai pateikė klausimus Bendrovei. Su atsakymais į Bendrovės gautus klausimus galima susipažinti Bendrovės interneto svetainėje, skiltyje Delistingavimas.

Informacija apie priimtus sprendimus taip pat pateikiama AB „Energijos skirstymo operatorius“ tinklalapyje www.eso.lt ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ patalpose, esančiose Aguonų g. 24, Vilniuje, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Plačiau - Tomas Kavaliauskas, Ryšių su visuomene projektų vadovas, tel. +370 617 51616, el. paštas tomas.kavaliauskas@eso.lt