Paskelbta: 2019-11-29 15:30:00 CET
Vilkyskiu Pienine
Tarpinė informacija

AB Vilkyškių pieninė 2019 metų devynių mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

Preliminariais neaudituotais duomenimis, AB Vilkyškių pieninė pardavimų pajamos per 2019 m. devynis mėnesius buvo 82.3 mln. EUR arba 8 % didesnės negu per tą patį laikotarpį 2018 metais (2018 m. devynių mėnesių pardavimų pajamos siekė 76.2 mln. EUR).

Per 2019 m. pirmus devynis mėnesius bendrovė patyrė 0.4 mln. Eur nuostolį (2018 m. devynių mėnesių grynasis pelnas siekė 0.5 mln. EUR).

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102

Priedas


LT_2019_Q3_VPGrupe.pdf