English Estonian
Avaldatud: 2021-05-14 18:35:00 CEST
Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital
Börsiteade

Baltic Horizon Fond avaldab osaku puhasväärtuse 2021. aasta aprilli seisuga

Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2021. aasta aprilli lõpu seisuga on 1.1422 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtuse muutus võrreldes eelneva kuu lõpu seisuga on -0.33%. Osaku puhasväärtuse (NAV) langust mõjutas peamiselt osakuomanikele deklareeritud 1,3 miljoni euro suurune väljamakse. Välistades deklareeritud dividendide jaotuse, oleks kuu osaku puhasväärtuse kasv võrreldes eelmise kuuga olnud +0.63%. EPRA NRV 2021. aasta aprilli lõpu seisuga 1.2241 eurot osaku kohta, mis tähendab -0.35% langust viimase kuuga. Fondi kogu puhasväärtus oli aprilli lõpus 136,7 miljonit eurot.

2021. aasta aprilli auditeerimata konsolideeritud üüritulu oli 1,5 miljonit eurot, mis vastab üüritulu neto kasvuga võrreldes eelmise kuuga 0,1 miljoni euro võrra (1,4 miljonit eurot 2021. aasta märtsis). Renditulude kasv kujunes peamiselt COVID-19-ga seotud allahindluste vähenenud mõjude tõttu. Mõju vähenes Leedu kaubanduskeskuste Domus PRO ja Europa taasavamise pärast. Fond teenis 2021. aasta aprilli auditeerimata konsolideeritud puhaskasumit 0,8 miljonit eurot. Täituvus oli 30. aprilli 2021 seisuga tugev 94,3%. Üldine üüri kogumine oli positiivne ning 2021. majandusaasta jooksul on seni kogutud 85% üüriarvetest.

2021. aasta aprilli lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 11,7 miljonit eurot (31. detsember 2020: 13,3 miljonit eurot), mis näitab piisavat likviidsust ja finantsilist paindlikkust. Vaatamata Baltikumi teise COVID-19 laine ajal üürnikele antud üürisoodustustele teenib Fond jätkuvalt stabiilset positiivset rahavoogu. Nõuded üürnike vastu 2021. aasta aprillis veidi kasvasid 2,2 miljoni euroni. Fondi juhtkond jälgib aktiivselt laekumisi ja hoiab üürnikega kommunikatsioonivahetust.

30. aprill 2021 seisuga oli Fondi konsolideeritud varade kogumaht 356,4 miljonit eurot (31. detsember 2020: 355,6 miljonit eurot). Fond on investeerinud täiendavad 0,2 miljonit eurot Meraki büroohoonete käimasolevatesse ehitustöödesse 2021. aasta aprillis.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com