Published: 2019-09-27 11:05:55 CEST
Ditton pievadķēžu rūpnīca
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Paziņojums ieguldītājiem un finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem

Cienījamie ieguldītāji!

2019.gada 14.oktobrī notiks A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulce, kuras darba kārtībā būs akciju sabiedrības neatkarīga zvērināta revidenta ievēlēšana.

Akciju sabiedrības valde aptaujāja virkni Latvijas auditoru kompāniju un no dažām saņēma konkrētus piedāvājumus.

Sakarā ar augstākminēto, vadoties pēc Latvijas Komerclikuma 176. un 268.panta, kā arī lietderīguma akciju sabiedrības Revīzijas komitejai izvērtēt iespējamos kandidātus līdz neatkarīgā revidenta ievēlēšanai, Valde piedāvā:

  1. akcionāriem iepazīties ar saņemtajiem piedāvājumiem, un
  2. akcionāriem ieteikt ievēlēšanai kandidātus saskaņā ar saņemtajiem piedāvājumiem vai ieteikt citus kandidātus pēc akcionāra ieskatiem, iesniedzot kandidāta informāciju (piedāvājumu) un viņa rakstisku piekrišanu būt ievēlētam par akciju sabiedrības revidentu.

Valde lūdz akcionārus izmantot iepriekš minētās tiesības un iespējas līdz 2019.gada 09.oktobrim.

 

A/S “Ditton pievadķēžu rūpnīca”

Valde