English
Published: 2023-08-30 12:59:30 CEST
PFA Invest
Half Year financial report

Halvårsrapport 2023 for Investeringsforeningen PFA Invest

Hermed offentliggøres halvårsrapport 2023 for Investeringsforeningen PFA Invest, som bestyrelsen har godkendt dags dato.

Halvårsrapporten vil umiddelbart efter offentliggørelsen være tilgængelig på Investeringsforeningen PFA Invests hjemmeside: www.pfainvest.dk

Med venlig hilsen
PFA Asset Management A/S

AttachmentInvesteringsforeningen PFA Invest - Halvarsrapport 2023 - 30.08.2023.pdf