Danish
Offentliggjort: 2023-06-19 12:12:57 CEST
Investeringsforeningen Great Dane
Prospekter/prospekt medd.

Investeringsforeningen Great Dane - Prospekt

Opdateret prospekt for Investeringsforeningen Great Dane offentliggøres dags dato.

Prospektet er udbygget med oplysninger om foreningens integration og overvågning af bæredygtighedsrisici, hvilket har medført ændringer i afdelingsbeskrivelserne, afsnittet om Fund Governance og ESG samt beskrivelsen af risikofaktorer.

Endelig er prospektet opdateret med generelle præciseringer og de vedtægter, som blev vedtaget på seneste ordinære generalforsamling.

Prospektet er vedhæftet og kan også findes på foreningens hjemmeside www.igd.dk.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600.

Med venlig hilsen

Niels Erik Eberhard
Direktør

Vedhæftet filGD_Prospekt juni 2023_clean inkl. SFDR.pdf