Julkaistu: 2021-04-15 08:00:00 CEST
Nasdaq Helsinki Oy
First North Growth Market - Equities

Brady Corporationin kokonaan omistama tytäryhtiö Brady S.à.r.l julkistaa Nordic ID:n Oyj:n hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Nordic ID Oyj:n osakkeista. Nordic ID Oyj:n hallitus suosittelee osakkeenomistajia

Nordic ID Oyj  Sisäpiiritieto 15.4.2021 klo 9.00 EEST

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, UUDESSA-SEELANNISSA, HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN. LISÄTIETOJA ALLA KOHDASSA ”TÄRKEÄÄ OIKEUDELLISTA TIETOA”.

Brady Corporationin kokonaan omistama tytäryhtiö Brady S.à r.l julkistaa Nordic ID:n Oyj:n hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Nordic ID Oyj:n osakkeista. Nordic ID Oyj:n hallitus suosittelee osakkeenomistajia hyväksymään ostotarjouksen.

Brady S.à r.l. (”Brady” tai ”Tarjouksentekijä”) ja Nordic ID Oyj (”Nordic ID” tai ”Yhtiö”) ovat 15.4.2021 (”Allekirjoituspäivä”) allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen (”Yhdistymissopimus”), jonka mukaisesti Brady tekee vapaaehtoisen hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Nordic ID:n liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Nordic ID:n tai sen tytäryhtiöiden hallussa (“Ostotarjous”). Ostotarjouksessa Nordic ID:n osakkeenomistajille tarjotaan 3,30 euron käteisvastike jokaista osaketta kohden, jolloin ostotarjouksen mukainen Nordic ID:n osakkeiden yhteenlaskettu arvo on noin 8,1 miljoonaa euroa. Nordic ID:n hallituksen jäsenet, jotka osallistuivat päätöksentekoon, ovat yksimielisesti päättänyt suositella Nordic ID:n osakkeenomistajille Ostotarjouksen hyväksymistä.

YHTEENVETO OSTOTARJOUKSESTA

 • Tarjottava vastike on 3,30 euroa käteisenä jokaista Nordic ID:n osaketta kohden (”Tarjousvastike”);
 • Tarjousvastike sisältää preemion, joka on noin:
 • 26,0 prosenttia verrattuna Nordic ID:n osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsinki Oy:n Nasdaq First North Growth Market-markkinapaikalla(”Nasdaq First North Growth Market-markkinapaikka”) 14.4.2021 eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen Ostotarjouksen julkistamista;
 • noin 15,6 prosenttia verrattuna Osakkeiden kolmen (3) kuukauden kaupankäynti-määrillä painotettuun keskihintaan Nasdaq First North Growth Market-markkinapaikalla ennen julkaisupäivää ja siihen asti;
 • noin 31,7 prosenttia verrattuna Osakkeiden kuuden (6) kuukauden kaupankäynti-määrillä painotettuun keskihintaan Nasdaq First North Growth Market-markkinapaikalla ennen julkaisupäivää ja siihen asti; ja
 • noin 36,1 prosenttia verrattuna Osakkeiden kahdentoista (12) kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan Nasdaq First North Growth Market-markkinapaikalla ennen julkaisupäivää ja siihen asti.
 • Nordic ID:n hallituksen jäsenet, jotka osallistuivat päätöksentekoon ovat yksimielisesti päättäneet suositella Ostotarjouksen hyväksymistä Nordic ID:n osakkeenomistajille;
 • Nordic ID:n suuret osakkeenomistajat, Jorma Lalla, Alpo Alho, Juha Reima, Tuulikki Lalla, Jorma Toivonen, Mevita Invest Oy, Henri Ojanen ja Juuso Lehmuskoski, ovat eräin tavanomaisin ehdoin sitoutuneet peruuttamattomasti hyväksymään Ostotarjouksen. Peruuttamattomat sitoumukset edustavat yhteensä 59,19 prosenttia Nordic ID:n kaikista ulkona olevista osakkeista ja äänistä;
 • Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen tietyille tavanomaisille edellytyksille, joiden tulee täyttyä viimeistään sinä päivänä, jona Tarjouksentekijä julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen, mukaan lukien muun muassa asianomaisten kilpailuviranomaisten, hyväksynnöille ja sille, että Tarjouksentekijä saa haltuunsa yli 90 prosenttia Nordic ID:n ulkona olevista osakkeista ja äänistä;
 • Tarjouksentekijä on varmistanut rahoituksen saatavuuden, mikä tarjoaa korkean toteuttamisvarmuuden;
 • Tarjouksentekijä julkistaa Ostotarjousta koskevat yksityiskohtaiset tiedot sisältävän tarjousasiakirjan arviolta 15.4.2021;
 • Ostotarjouksen mukaisen tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 16.4.2021 ja päättyvän arviolta 17.5.2021, ellei Tarjouksentekijä jatka tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

OSTOTARJOUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Tarjouksentekijä on yhdysvaltalaisen Brady Corporationin täysin omistama tytäryhtiö.

Brady Corporation on kansainvälinen henkilöitä, tuotteita ja tiloja tunnistavien ja suojaavien kokonaisratkaisujen valmistaja ja markkinoija. Bradyn tuotteet - huippukestävät teipit, opasteet, turvalaitteet, tulostusjärjestelmät ja ohjelmistot - auttavat asiakkaita parantamaan turvallisuuttaan, tuottavuuttaan ja suorituskykyään. Vuonna 1914 perustetulla Bradyllä on monipuolinen asiakaskunta elektroniikan, tietoliikenteen, teollisen tuotannon, sähköteollisuuden, rakentamisen, lääketieteen, avaruusteollisuuden ja monilla muilla aloilla.

Brady Corporationin pääkonttori on Milwaukeessa, Wisconsinissa, ja sen yritysten palveluksessa oli 31.7.2020 maailmanlaajuisesti noin 5 400 työntekijää. Bradyn tilivuoden 2020 myynti oli noin 1,08 miljardia dollaria. Bradyn osakkeilla käydään kauppaa New Yorkin pörssissä tunnuksella BRC.

Bradyn toimitusjohtaja kommentoi Ostotarjousta seuraavasti:

”Nordic ID:n hankinnan myötä pystymme monipuolistamaan ja laajentamaan RFID-tarjontaamme houkutteleville uusille markkinoille, joilla orgaaninen kasvu on suurempaa,” toteaa Bradyn toimitusjohtaja J. Michael Nauman.  ”Nordic ID:llä on erinomaista teknologiaa sekä Bradyn valikoimaa täydentävä tuotetarjooma, joka auttaa meitä laajentumaan nopeasti kasvavilla seuraamisen track and trace -loppumarkkinoilla teollisuudessa.  Tarkoituksenamme on kasvattaa Nordic ID:n tuotekehitystoimintaa uusien tuotteiden lanseeraamisen nopeuttamiseksi ja tuotetarjooman laajentamiseksi sekä Euroopassa että Euroopan ulkopuolella.  Nordic ID:n teknologia yhdistettynä Bradyn johtavaan markkina-asemaan teollisten tulostimien ja materiaalien täsmämarkkinoilla tekee tästä houkuttelevan yhteenliittymän teollisuuden track and trace -sovellusten nopeasti kasvavalla alalla.”

"Harkittuaan huolellisesti saamaansa tarjoukseen, Nordic ID:n hallitus on päättänyt yksimielisesti suositella osakkeenomistajia hyväksymään tarjouksen ja suurimmat osakkeenomistajat ovat jo ilmaisseet tukensa yhdistymiselle. Nordic ID:n hallitus uskoo, että Bradyn maailmanlaajuinen ulottuvuus, tuotemerkin vahvuus ja ristimyyntimahdollisuudet hyödyttävät Nordic ID:n toimintaa. Ostotarjousta koskevan arvionsa tueksi Yhtiön hallitus on myös saanut Translink Corporate Finance Oyltä fairness opinionin -lausunnon, jonka mukaan tarjoushinta on Yhtiön osakkeenomistajien näkökulmasta taloudellisessa mielessä kohtuullinen. Bradyn ja Nordic ID:n yhdistäminen tarjoaisi molempien asiakkaille laajemman ja innovatiivisemman RFID-tuotevalikoiman, mikä parantaisi yhdistetyn liiketoimintayksikön kilpailukykyä, etenkin globaalien asiakkaiden silmissä", kertoo Nordic ID:n puheenjohtaja Jorma Lalla.

Nordic ID:n toimitusjohtaja Juuso Lehmuskoski jatkaa: ”RFID- ja IoT-markkinassa on tällä hetkellä käynnissä kiihtyvä markkinakonsolidaatio. Tämä oli odotettavissa RFID-teknologian yleistyessä ja saavuttaessa maturiteettia. Pienenä riippumattomana yhtiönä, Nordic ID olisi alttiina ulkoisille markkinariskeille. Olemme innoissamme siitä, että pääsemme osaksi Brady Corporationia, joka nopeuttaa kykyämme tuoda markkinoille uusia innovaatioita ja tarjoaa henkilöstöllemme uudenlaisia mahdollisuuksia sekä resursseja kehittää teknologiaa edelleen. Keskustelujemme perusteella, Nordic ID tulee jatkamaan toimintaansa Salossa, Bradyn tukemana tuotekehityksessä. Tämä auttaa meitä kasvattamaan resurssejamme tuotekehitykseen ja Salon tiimiä toteuttamaan tuotteille suunniteltua tiekarttaa yhdessä Bradyn kanssa. Bradyn ja Nordic ID:n strategiat ovat hyvin linjassa, ja Bradyn vahvassa tiimissä mukana oleminen luo täydellisen pohjan Nordic ID:n nousulle seuraavalle tasolle. Bradyn mahdollistamien resurssien ja synergioiden myötä voimme toteuttaa innovaatioidemme käyttöönottoa ja panostamaan Nordic ID:n teknologian tulevaan kehitykseen.”

 

OSTOTARJOUS LYHYESTI

Tarjousvastike on 3,30 euroa käteisenä jokaista Nordic ID:n osaketta kohden. Tarjousvastiketta voidaan kuitenkin tarkistaa tarjousasiakirjan (”Tarjousasiakirja”) päivämäärän jälkeen uusien osakkeiden annilla, osakkeiden uudelleen-luokittelulla, osakkeiden jakamisella (mukaan lukien osakkeiden yhdistäminen) tai muulla vastaavalla toimenpiteellä, jolla on laimentava vaikutus, tai mikäli Nordic ID päättää jakaa osinkoa tai muutoin jakaa varojaan tai mitä tahansa muuta varallisuuttaan osakkeenomistajilleen ennen Ostotarjouksen toteuttamista, tai jos sellaisen osingon tai varojenjaon täsmäytyspäivä minkä tahansa edellä mainitun osalta tulee ennen Ostotarjouksen toteuttamista, Tarjousvastiketta tarkistetaan vastaavasti euro eurosta  perusteisesti.

Tarjousvastike sisältää preemion, joka on noin:

 • 26,0 prosenttia verrattuna Nordic ID:n osakkeen päätöskurssiin Nasdaq First North Growth Market-markkinapaikalla 14.4.2021 eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen Ostotarjouksen julkistamista;
 • noin 15,6 prosenttia verrattuna Osakkeiden kolmen (3) kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan Nasdaq First North Growth Market-markkinapaikalla ennen julkaisupäivää ja siihen asti;
 • noin 31,7 prosenttia verrattuna Osakkeiden kuuden (6) kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan Nasdaq First North Growth Market-markkinapaikalla ennen julkaisupäivää ja siihen asti; ja
 • noin 36,1 prosenttia verrattuna Osakkeiden kahdentoista (12) kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan Nasdaq First North Growth Market-markkinapaikalla ennen julkaisupäivää ja siihen asti.

Ostotarjouksen mukaisen tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 16.4.2021 ja päättyvän arviolta 17.5.2021, ellei Tarjouksentekijä jatka tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Ostotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot ja ohjeet Ostotarjouksen hyväksymiseksi tulevat sisältymään tarjousasiakirjaan, jonka Tarjouksentekijän odotetaan julkaisevan arviolta 15.4.2021.

Tarjouksentekijä ja Nordic ID ovat sitoutuneet noudattamaan Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa suositusta suomalaisessa julkisessa ostotarjouksessa noudatettavista menettelytavoista (muutoksineen) (”Ostotarjouskoodi”) siltä osin kuin Ostotarjouskoodi soveltuu ostotarjoukseen monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä.

Tämän pörssitiedotteen päivämääränä Nordic ID:lla on 2.532.056 liikkeeseen laskettua osaketta, joista ulkona olevia 2.460.135. Tarjouksentekijän tai sen konserniyhtiöiden hallussa ei ole Nordic ID:n osakkeita. Tarjouksentekijä varaa oikeuden ostaa Nordic ID:n osakkeita julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingissä tai muutoin tarjousaikaa ennen, sen aikana tai/ja sen jälkeen, asiaan sovellettavan lainsäädännön vaatimuksia noudattaen.

Tarjouksentekijä tarkoitus on hankkia kaikki Nordic ID:n osakkeet ja hakea osakkeiden poistamista Nasdaq First North Growth Market-markkinapaikalta niin pian kuin soveltuvien lakien ja määräysten sekä Nasdaq First North Growth Market-markkinapaikkaa koskevien sääntöjen nojalla on sallittua ja käytännössä mahdollista.

OSTOTARJOUKSEN RAHOITTAMINEN

Tarjouksentekijän heti käytettävissä olevat varat riittävät Ostotarjouksen toteuttamisen ja mahdollisen pakollisen lunastusmenettelyn rahoittamiseksi Osakeyhtiölain mukaisesti. Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Ostotarjous ei ole ehdollinen rahoituksen saamiselle (olettaen, että kaikki Ostotarjouksen Toteuttamisedellytykset (kuten jäljempänä määritelty) ovat muutoin täyttyneet tai että Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä).

HALLITUKSEN SUOSITUS JA SUURTEN OSAKKEENOMISTAJIEN TUKI

Nordic ID:n hallituksen jäsenet, jotka osallistuivat päätöksentekoon, ovat yksimielisesti päättäneet suositella osakkeenomistajille Ostotarjouksen hyväksymistä. Nordic ID:n hallitus julkistaa täyden arvopaperimarkkinalain mukaisen lausuntonsa Ostotarjouksesta ennen Ostotarjouksen alkamista.

Ostotarjouksen arvioinnin tueksi Nordic ID:n hallitus on saanut Translink Corporate Finance Oy:ltä fairness opinion -lausunnon, jonka mukaan osakkeenomistajille tarjottava vastike on osakkeenomistajien näkökulmasta taloudellisessa mielessä kohtuullinen. Fairness opinion -lausunto liitetään Nordic ID:n hallituksen lausuntoon.

OSTOTARJOUKSEN TOTEUTTAMISEDELLYTYKSET

Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen seuraavien ehtojen täyttymiselle tai sille, että Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä:

 1. Ostotarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten ulkona olevien osakkeiden osalta, jotka edustavat yhdessä kaikkien muuten Tarjouksentekijän tuloksen julkistamispäivämäärään mennessä hankkimien ulkona olevien osakkeiden kanssa yli yhdeksääkymmentä prosenttia (90 %) Yhtiön liikkeelle lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänioikeuksista täysi laimennusvaikutus huomioiden ja laskettuna osakeyhtiölain 18 luvun 1 pykälän mukaisesti;
 2. kaikkien tarvittavien viranomais- ja muiden lupien ja hyväksyntöjen saaminen, mukaan lukien kilpailuviranomaisten hyväksynnät, ehdoilla, jotka ovat Tarjouksentekijän hyväksyttävissä;
 3. Julkistamisen jälkeen ei ilmene seikkaa, olosuhdetta tai muutosta, joka aiheuttaa tai muodostaa tai jonka voidaan kohtuudella olettaa aiheuttavan tai muodostavan tarjousasiakirjassa määritellyn Olennaisen Haitallisen Muutoksen;
 4. Tarjouksentekijä ei ole Julkistamisen jälkeen saanut sellaisia tietoja, joita sille ei ole aikaisemmin annettu ja jotka ovat aiheuttaneet tai muodostaneet tai joiden voidaan kohtuudella olettaa aiheuttavan tai muodostavan tarjousasiakirjassa määritellyn Olennaisen Haitallisen Muutoksen;
 5. mikään toimivaltainen tuomioistuin tai viranomainen ei ole antanut määräystä tai ryhtynyt viranomaistoimeen, joka estää, lykkää tai olennaisesti vaikeuttaa Ostotarjouksen toteuttamista;
 6. Yhtiön hallitus on antanut Ostotarjouksen julkistamispäivänä 15.4.2021 Ostotarjousta koskevan (arvopaperimarkkinalain mukaisen) täydellisen lausuntonsa, jossa se suosittaa osakkeenomistajia hyväksymään Ostotarjouksen ja tämä suositus on edelleen voimassa eikä sitä ole muutettu; ja
 7. Yhdistymissopimus on edelleen voimassa eikä sitä ole irtisanottu.

Tarjouksentekijä varaa oikeuden peruuttaa Ostotarjous Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden 9/2013 sekä Ostotarjouskoodin asettamin rajoituksin, ja edellyttäen, että Yhtiö ei ole korjannut olosuhteita, jotka oikeuttaisivat vetoamaan kyseiseen toteuttamisedellytykseen määrätyn ajanjakson kuluessa ja aina viimeistään kolme (3) pankkipäivää ennen Tarjousajan päättymistä, jos jokin yllä mainituista toteuttamisedellytyksistä ei täyty.

Tarjouksentekijä ei käytettävissään olevan tiedon perusteella odota Ostotarjouksen toteuttamisen olevan riippuvainen mistään viranomaishyväksynnöistä.

YHDISTYMISSOPIMUS

Tarjouksentekijän ja Nordic ID:n välinen Yhdistymissopimus asettaa pääasialliset ehdot, joiden mukaan Tarjouksentekijä tekee Ostotarjouksen:

 1. Ostotarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten Osakkeiden määrän osalta, joka vastaa yli 90 prosenttia Yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja äänistä;
 2. kaikkien tarvittavien viranomais- ja muiden lupien ja hyväksyntöjen saaminen, mukaan lukien kilpailuviranomaisten hyväksynnät, ehdoilla, jotka ovat Tarjouksentekijän hyväksyttävissä;
 3. Julkistamisen jälkeen ei ilmene seikkaa, olosuhdetta tai muutosta, joka aiheuttaa tai muodostaa tai jonka voidaan kohtuudella olettaa aiheuttavan tai muodostavan olennaisen haitallisen muutoksen;
 4. Tarjouksentekijä ei ole Julkistamisen jälkeen saanut sellaisia tietoja, joita sille ei ole aikaisemmin annettu ja jotka ovat aiheuttaneet tai muodostaneet tai joiden voidaan kohtuudella olettaa aiheuttavan tai muodostavan olennaisen haitallisen muutoksen;
 5. mikään toimivaltainen tuomioistuin tai viranomainen ei ole antanut määräystä tai ryhtynyt viranomaistoimeen, joka estää, lykkää tai olennaisesti vaikeuttaa Ostotarjouksen toteuttamista;
 6. Yhtiön hallitus on antanut Ostotarjouksen julkistamispäivänä Ostotarjousta koskevan (arvopaperimarkkinalain mukaisen) täydellisen lausuntonsa, jossa se suosittaa osakkeenomistajia hyväksymään Ostotarjouksen ja tämä suositus on edelleen voimassa eikä sitä ole muutettu; ja
 7.  Yhdistymissopimus on edelleen voimassa eikä sitä ole irtisanottu.

Yhdistymissopimus sisältää lisäksi tiettyjä molempien osapuolten antamia tavanomaisia vakuutuksia ja sitoumuksia, kuten Yhtiön sitoumuksen jatkaa toimintaansa tavanomaisen liiketoiminnan puitteissa ennen Ostotarjouksen toteuttamista.

Tarjouksentekijä ja Yhtiö voivat irtisanoa Yhdistymissopimuksen tietyissä olosuhteissa, mukaan lukien muun muassa, jos Tarjouksentekijä tai Nordic ID on rikkonut antamaansa vakuutusta tai sitoumusta soveltuvien olennaisuusrajojen ja rikkomuksen korjaamiselle varatun ajan puitteissa, tai jos Ostotarjousta ei ole toteutettu 20.7.2021 mennessä. Mikäli Yhdistymissopimus irtisanotaan tiettyjen Yhdistymissopimuksessa määriteltyjen syiden vuoksi, Nordic ID on sitoutunut maksamaan Tarjouksentekijälle kulujen korvaamiseksi sovitun määräisen irtisanomiskorvauksen.

NEUVONANTAJAT

UB Securities Oy toimii Ostotarjouksen järjestäjänä Yhdysvaltojen ulkopuolella. Eversheds Asianajotoimisto Oy toimii Bradyn oikeudellisena neuvonantajana Ostotarjoukseen liittyen.

Translink Corporate Finance Oy toimii Nordic ID:n taloudellisena neuvonantajana ja Fondia Oyj toimii Nordic ID:n oikeudellisena neuvonantajana Ostotarjoukseen liittyen.

 

SIJOITTAJAPUHELU / LEHDISTÖTILAISUUS Nordic ID järjestää median edustajille ja analyytikoille sijoittajapuhelun tiedotteesta ja Ostotarjouksesta 15.4. klo 12.00 (Suomen aikaa).

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Brady
Ann Thornton, Chief Accounting Officer & Director of Investor Relations 
Puh: +1 (414) 438-6887
Sähköposti: ann_thornton@bradycorp.com

Nordic ID
Juuso-Kustaa Lehmuskoski
CEO
Puh: +358 40 510 3790
Sähköposti: juuso.lehmuskoski@nordicid.com

BRADYSTÄ

Brady (NYSE: BRC) on kansainvälinen henkilöitä, tuotteita ja tiloja tunnistavien ja suojaavien kokonaisratkaisujen valmistaja ja markkinoija.  Bradyn pääkonttori on Milwaukeessa, Wisconsinissa, ja sen yritysten palveluksessa oli 31.7.2020 maailmanlaajuisesti noin 5 400 työntekijää. Bradyn tilivuoden 2020 myynti oli noin 1,08 miljardia dollaria.

Lisätietoja: www.Bradyid.com

NORDIC ID:STÄ

Nordic ID on suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka on erikoistunut PaaS-alustapalveluihin (PaaS, Platform as a Service). Nordic ID tuottaa ja jakelee tavaravirtojen ja tuotteiden seurantaan ja hallintaan liittyviä ratkaisuja ympäri maailmaa. Nordic ID toimittaa ratkaisujaan vähittäiskauppa-, asset pooling -, teollisuus- ja vieraanvaraisuussektoreille. Nordic ID perustettiin vuonna 1986, ja sen pääkonttori on Salossa.

Lisätietoja: www.Nordicid.com

TÄRKEÄÄ OIKEUDELLISTA TIETOA

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONG KONGIIN, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE EIKÄ OSAKKEIDEN OSTAMISTA HYVÄKSYTÄ HENKILÖILTÄ TAI HENKILÖIDEN PUOLESTA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLA, JOILLA JOKO TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN HYVÄKSYMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSENTEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON LAINVASTAINEN, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA TAI SEN TÄYDENNYSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA JAETA, LEVITETÄ EDELLEEN TAI VÄLITETÄ EIKÄ SITÄ

SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, MISSÄ SE ON SOVELTUVIEN LAKIEN TAI SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI POSTIPALVELUIDEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, SÄHKÖPOSTIN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ MUUN SÄHKÖISENVÄLITTÄMISEN INTERNETIN KAUTTA TAI MUUTOIN) TAI MILLÄÄN OSAVALTIOIDEN VÄLISEEN TAI ULKOMAANKAUPPAAN LIITTYVÄLLÄ TAVALLA TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN TAI SEN TARJOAMIEN PALVELUIDEN KAUTTA YHDYSVALLOISSA, AUSTRALI-ASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SANOTULLA KÄYTÖLLÄ, TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ YHDYSVALLOISTA, AUSTRALIASTA, KANADASTA, HONG KONGISTA, JAPANISTA, UUDESTA-SEELANNISTA TAI ETELÄ-AFRIKASTA JA MIKÄ TAHANSA OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ, JOKA JOHTUU SUORAAN TAI VÄLILLISESTI NÄIDEN RAJOITUSTEN RIKKOMISESTA ON MITÄTÖN.

TÄMÄ TIEDOTE ON VALMISTELTU SUOMEN LAIN, NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKETIN SÄÄNTÖJEN JA OSTOTARJOUSKOODIN MUKAISESTI, JA TÄSSÄ ESITETTY INFORMAATIO EI VÄLTTÄMÄTTÄ VASTAA SITÄ, MITÄ SE OLISI OLLUT, JOS TÄMÄ TIEDOTE OLISI VALMISTELTU SUOMEN ULKOPUOLELLA OLEVIEN LAKIEN MUKAISESTI.