Paskelbta: 2019-06-21 15:00:00 CEST
Vilniaus Baldai
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „VILNIAUS BALDAI“ pasirašė ilgalaikės paskolos sutartį

Akcinė bendrovė „VILNIAUS BALDAI“ ir AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas kartu su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku (ERPB), 2019 m. birželio 21 d. sudarė paskolos sutartį iki 37 820 000 eurų sumos, skirtą naujų gamybinių ir produkcijos sandėliavimo patalpų statybai bei įrangos ir technologijų įsigijimui. Paskolos grąžinimo terminas 2027 m. balandžio mėn. 

Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Edgaras Kabečius
Tel.: +370 (5) 252 57 00