English Lithuanian
Paskelbta: 2022-11-21 11:35:15 CET
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

AB Nasdaq Vilnius 2022-11-21 įvykusio Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo papildymo aukciono rezultatai:

 

ISIN kodas LT0000630097
Konkurencinių pavedimų knygos kodas LTGCB13025B
Nekonkurencinių pavedimų knygos kodas LTGNB13025B
Atsiskaitymo data 2022-11-23
Išpirkimo data 2025-08-04
Valiuta, kuria nominuota emisija EUR
Nominali vertė 100
Atkarpos dydis, % 1,3
Mažiausias siūlytas pelningumas, % 3,250
Vidutinis svertinis pelningumas, % 3,390
Didžiausias įvykdytų pavedimų pelningumas, % 3,445
Bendra konkurencinių pavedimų apimtis, EUR 98 750 000
Bendra nekonkurencinių pavedimų apimtis, EUR 8 000 000
Išplatinta nominalia verte, EUR 50 000 000,00
Apyvarta, EUR 47 706 107,26

Apmokėti vertybiniai popieriai atsiskaitymo dieną bus įtraukti į reguliuojamą rinką – AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą.

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com

 

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.