Avaldatud: 2021-03-31 14:14:28 CEST
Tallinna Vesi
Muutused nõukogus/juhatuses/audiitorites

Muudatused AS-i Tallinna Vesi nõukogus

Seoses täna, 31.03.2021 jõustunud tehinguga, mille kohase börsiteate lingi leiate käesoleva teate lõpust, kutsus United Utilities (Tallinn) B.V. tagasi enda poolt määratud nõukogu liikmed Hr Brendan Francis Murphy ja Hr Thomas Wright Lissetti. Nende volituste viimane päev on 31.03.2021.

Tagasi kutsutud kahe nõukogu liikme asemel määrab uued kaks nõukogu liiget emitendi uus olulise osalusega aktsionär OÜ Utilitas ning vastav otsus jõustub ajast, mil  tehakse aktsionäride poolt hiljemalt homme, 1. aprillil 2021 vastu võetava põhikirja kanne äriregistrisse. 

OÜ Utilitas on teavitanud emitenti kavatsusest määrata nõukogu liikmeteks hr Priit Koit ja hr Niall Patrick Mills.

Hr Priit Koit on Utilitas kontserni tegevjuht, OÜ Utilitas juhataja ning AS Utilitas Tallinn, AS Utilitas Eesti, OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam nõukogu liige. Hr Koit on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna. Hr Koit ei oma AS-i Tallinna Vesi aktsiaid.

Hr Niall Patrick Mills on First Sentier Investors’i globaalsete infrastruktuuriinvesteeringute valdkonna juhtivpartner ning EDIF I, II & III ja GDIF investeerimiskomiteede liige. Hr Mills kuulub nimetatud fondidele kuuluvate äriühingute, sh Anglian Water Group, nõukogudesse. Ta on omandanud magistrikraadi ärijuhtimises London Business School’is, diplomi ettevõtte juhtimise erialal Institute of Directors'is ja bakalaureusekraadi inseneriteaduses Sheffield Hallam University’s. Ta on Institution of Civil Engineers’i (Ehitusinseneride Liit) liige.  Hr Mills ei oma AS-i Tallinna Vesi aktsiaid.

Emitent teavitab investoreid täiendavalt Hr Koidu ja Hr Millsi volituste algusest.

AS-i Tallinna Vesi olulist osalust omavate aktsionäride vahelise tehingu lõpuleviimine (omxgroup.com)Laura Korjus
AS Tallinna Vesi
Kommunikatsioonijuht
(+372) 62 62 271

laura.korjus@tvesi.ee