Published: 2019-10-04 08:15:00 CEST
Baltika
Korporatiivne sündmus

Teade Aktsiaselts BALTIKA aktsiate omandamiseks tehtud ülevõtmispakkumise tulemuste kohta

3. septembril 2019. a alustas KJK Fund SICAV-SIF („Ülevõtja“) kohustusliku ülevõtmispakkumisega („Pakkumine“) Aktsiaseltsi BALTIKA („Baltika“) aktsiate omandamiseks. Pakkumise tähtaeg saabus 2. oktoobril 2019. a, kell 14:00. Pakkumise raames Ülevõtja poolt pakutud ostuhind oli EUR 0,10 iga Baltika aktsia kohta ("Ostuhind").

4. oktoobril 2019. a avalikustas Ülevõtja Nasdaq Tallinna börsil avalikustatud börsiteatega Pakkumise tulemused. Vastavalt nimetatud börsiteatele otsustasid Pakkumise aktseptinud Baltika aktsionärid müüa Ülevõtjale Pakkumise raames kokku 20 509 Baltika aktsiat, mis moodustab ligikaudu 0,0379% kõigist Baltika aktsiatest.

Koos Pakkumise tulemusel omandatavate Baltika aktsiatega saab pärast nimetatud aktsiate Ülevõtjale ülekandmist Ülevõtjale kuuluma kokku 48 526 500 Baltika aktsiat, mis moodustab ligikaudu 89,7318% kõigist Baltika aktsiatest.

Ostuhinna tasumine Pakkumise aktseptinud Baltika aktsionäridele ja Baltika aktsiate ülekandmine Ülevõtjale toimub 11. oktoobril 2019. a („Väärtuspäev“), vastavalt Pakkumise prospektis ja teates toodud protseduurile.

Täpsem info Pakkumise tulemuste kohta on leitav ülalpool viidatud Ülevõtja börsiteatest.

Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com