Paskelbta: 2018-06-06 19:01:25 CEST
AB Novaturas
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie gautus dividendus iš dukterinės įmonės Estijoje

AB Novaturas

Gauti dividendai iš dukterinės įmonės Estijoje


Puikių finansinių rezultatų dėka, lyderiaujantis kelionių organizatorius Estijos rinkoje Novatours OÜ nusprendė paskirstyti dalį sukaupto pelno, išmokėdamas 2 400 000 EUR dividendus įmonės vieninteliam akcininkui AB Novaturas. Kartu buvo apskaičiuotas ir tinkamai sumokėtas dividendų mokestis Estijos valstybei, kurio dydis sudarė 600 000 EUR.

Finansų direktorius

Tomas Staškūnas

tomas.staskunas@novaturas.lt, +370 687 10426