Publicēts: 2021-07-29 11:21:26 CEST
PATA Saldus
Akcionāru sapulces lēmumi

AS "PATA Saldus" 2021. gada 29. jūlija kārtējās akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi

Akciju sabiedrība “PATA Saldus” (Reģ. Nr.40003020121, Kuldīgas iela 86C, Saldus, LV-3801) paziņo, ka kārtējā akcionāru sapulce 2021. gada 29. jūlijā ir notikusi.


Balsstiesīgo akciju skaits - 774 272 akcijas.
Sapulcē piedalījās 3 akcionāri, kuri pārstāv 737 576 balsstiesīgās akcijas, kas ir 95.26 % no balsstiesīgā kapitāla.      

Pielikumā:
1. 2021. gada 29. jūlija kārtējās akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi.
2. AS “PATA Saldus” Valdes un padomes atalgojuma ziņojums.
3. Reorganizācijas līgums.

Kontaktinformācija:
Zane Radziņa
AS „PATA Saldus” Personāla speciālists
Tel.: (+371) 63807072
E-pasts:
info@patasaldus.lv
www.patasaldus.lv

 


Atalgojuma zinojums_2020.pdf
REORGANIZACIJAS LIGUMS.pdf
Pienemtie lemumi 2021.pdf