Paskelbta: 2020-05-29 16:03:06 CEST
Snaige
Tarpinė informacija

AB „SNAIGĖ“ I ketvirčio pardavimai - pelningesni

AB „Snaigė“ neaudituotais konsoliduotais duomenimis 2020 metų I ketvirtį pasiekė 5,3 mln. EUR apyvartą, t.y. 22  proc. mažesnę nei tuo pačiu laikotarpiu praeitais metais.
Nepaisant mažesnės neaudituotos konsoliduotos I ketvirčio apyvartos,  bendrovės neaudituotas konsoliduotas  nuostolis sumažėjo  146 tūkst. EUR.

Bendrovė uždirbo 174 tūkst. EUR  neaudituotos konsoliduotos  EBITDA, t.y. 5 kartus daugiau nei praeitais metais per tą patį laikotarpį.

Pasak AB „Snaigė“ generalinio direktoriaus Mindaugo Sologubo, pasaulinės pandemijos neigiama įtaka pirmo ketvirčio rezultatms jaučiama, tačiau nėra dramatiška.
„Mums,  kaip ir daugumai kitų gamintojų, dėl COVID-19 sukeltos pandemijos ir jai įveikti įvestų apribojimų įtaka labiau bus jaučiama antrąjį šių metų ketvirtį, kai bendrovės gamykla buvo priversta dirbti nepilnu pajėgumu, dalis darbuotojų buvo prastovose.“- teigė M. Sologubas.

Pridedama: AB „Snaigė“ konsoliduotos tarpinės finansinės ataskaitos už 2020 m. pirmą ketvirtį (neaudituotos).

AB “Snaigė” generalinis direktorius
Mindaugas Sologubas
Tel. +370 315 56206


Priedas


Snaige AB 2020 m. I ketv. neaudituotos tarpines finansines ataskaitos.pdf