Publicēts: 2021-07-08 16:01:00 CEST
Rīgas kuģu būvētava
Iekšējā informācija

Par finanšu pārskatu publicēšanu

Kā jau iepriekš Sabiedrība informēja, Sabiedrība plānotajā termiņā, tas ir, līdz 2021.gada 30.jūnijam, nokārtoja savas saistības pret zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA „Sandra Dzerele un Partneris” par 2019.gada finanšu pārskata revīziju un šobrīd ir parakstīts līgums par 2020.gada finanšu pārskata revīziju.

Paredzamais revidēta 2020.gada finanšu pārskata publicēšanas datums ir 2021.gada 30.septembris.

 

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde