English Estonian
Avaldatud: 2023-03-15 13:01:00 CET
Coop Pank
Majandusaasta aruanne

Coop Pank 2022. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Coop Pank juhatus on koostanud 2022. aasta majandusaasta auditeeritud aruande. Võrreldes 9. veebruaril 2023 avaldatud auditeerimata majandustulemustega ei ole auditeeritud aruandes finantstulemuste osas erinevusi.

Coop Pank AS konsolideeritud aastaaruanne 2022 on lisatud sellele teatele ja tehakse kättesaadavaks panga kodulehel aadressil: https://www.cooppank.ee/finantsaruanded

Aastaaruanne esitatakse kinnitamiseks aktsionäride üldkoosolekule.

Coop Pank kasvatas 2022. aastal kuuendat tegutsemisaastat järjest ärimahtusid 40%.

  • 2022. aasta lõpuks ulatus Coop Panga klientide arv 147 000-ni, kellest 66 800 olid aktiivsed arveldajad. Aastaga kasvas Coop Panga klientide arv 32 400 võrra (+28%) ja aktiivselt arveldavate klientide arv 15 800 võrra (+31%).
  • 2022. aasta lõpu seisuga ulatus Coop Panga hoiuste maht 1,5 miljardi euroni, kasvades aastaga 409 miljoni euro võrra (+37%). Panga hoiuste turuosa kasvas aastaga 4% pealt 5,5% peale.
  • Coop Panga laenuportfell ulatus 2022. aasta lõpu seisuga 1,3 miljardi euroni, kasvades aastaga 347 miljoni euro võrra (+36%). Panga laenude turuosa kasvas aastaga 4,5% pealt 5,5% peale.
  • Coop Panga puhaskasum oli 2022. aastal 20,4 miljoni eurot, kasvades aastaga 51%.
  • Panga kulu-tulu suhe langes aastaga 57% pealt 50% tasemele ja omakapitali tootlus tõusis 12,9% pealt 16,8% tasemele.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 152 200   igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

Lisainfo:

Paavo Truu
Finantsjuht
Telefon: 5160 231

E-post: paavo.truu@cooppank.ee

ManusedCoopPank_konsolideeritud_auditeeritud_2022_est.pdf
Coop Pank_konsolideeritud_ESEF_2022_est.zip