Published: 2019-06-28 07:43:00 CEST
Silvano Fashion Group
Börsiteade

AS Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamise väljamakse ex-päev

AS Silvano Fashion Group (väärtpaberi lühinimi SFG1T, ISIN kood ISIN EE100001751) fikseerib aktsionäride nimekirja aktsiakapitali vähendamise väljamakse tegemiseks  04.07.2019 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Ülaltoodust lähtudes on väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 03.07.2019. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama väljamakset aktsiakapitali vähendamise eest.

Aktsiakapitali vähendamisel tehakse aktsionäridele väljamakse summas 0,10 eurot aktsia kohta. Väljamakse tehakse aktsionäridele mitte varem kui kolme kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest, kuid tingimusel, et võlausaldajate tähtaegselt esitatud nõuded on tagatud või rahuldatud.

Jarek Särgava
AS Silvano Fashion Group
Juhatuse liige
E-post: info@silvanofashion.com
Tel: +372 684 5000
Faks: +372 684 5300
Aadress: Tulika 15/17, 10613 Tallinn
http://www.silvanofashion.com