English Lithuanian
Paskelbta: 2020-10-23 08:00:00 CEST
Vilniaus Baldai
Tarpinė informacija

AB "VILNIAUS BALDAI" 2020 m. dvylikos mėnesių veiklos rezultatai ir neaudituotas sutrumpintų tarpinių konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ grupės 2020 finansinių metų dvylikos mėnesių pardavimai rugsėjo – rugpjūčio mėn. sudarė 73 324 tūkst. EUR (praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu įmonės pardavimai sudarė 75 204 tūkst. EUR).

Grupės 2020 finansinių metų dvylikos mėnesių grynasis pelnas siekė 5 030 tūkst. EUR (praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis pelnas siekė 4 071 tūkst. EUR). Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 7 254 tūkst. EUR, prieš metus buvo 5 643 tūkst. EUR.

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ grupės 2020 m. finansinių metų ketvirtojo ketvirčio birželio – rugpjūčio mėn. pardavimai sudarė 22 346 tūkst. EUR, praėjusių metų to paties laikotarpio – 18 077 tūkst. EUR.

Grupės 2020 finansinių metų ketvirtojo ketvirčio birželio – rugpjūčio mėn. grynasis pelnas siekė 3 310 tūkst. EUR (praėjusių metų to paties laikotarpio grynasis pelnas siekė 2 926 tūkst. EUR). Pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, (EBITDA) siekė 3 457 tūkst. EUR, prieš metus buvo 2 916 tūkst. EUR.

Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Edgaras Kabečius
Tel +370 (5) 2525700

Priedas


Sutrumpintu tarpiniu konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys uz 2020 m. dvylika menesiu pasibaigusiu 2020 m. rugpjusio 31 d..pdf